การ์ดเกม Magic the Gathering เพิ่มเงินรางวัลระดับ Grand Prix คนชนะได้ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐWizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering ประกาศการปรับโครงสร้างเงินรางวัลในการแข่งขันระดับ Grand Prix ครั้งใหญ่ เพื่อสะท้อนความยากและการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน โดยจะเริ่มปรับเพิ่มเงินรางวัลตั้งแต่การแข่งขันในฤดูกาล 2016 เป็นต้นไป โดยผู้ชนะในการแข่งขันแต่ละครั้งจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มจาก 4,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 360,000 บาท) และจะมีเงินรางวัลจนถึงลำดับที่ 64  ซึ่งมีเงินรางวัลรวมในแต่ละการแข่งขันรวม 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) หากมีผู้เล่นตั้งแต่ 0-2,999 คน และจะมีเงินรางวัลให้จนถึงลำดับที่ 180 ซึ่งมีเงินรางวัลรวมในแต่ละการแข่งขันรวม 75,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 2.7 ล้านบาท) หากมีผู้เล่นในแต่ละครั้งมากกว่า 3,000 คน รวมถึงการเพิ่มเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันประเภททีม จาก 8,100 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีโครงสร้างเงินรางวัลใหม่สำหรับการแข่งขันประเภทเดี่ยวตั้งแต่ฤดูกาล 2016 ดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • รางวัลที่ 2 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • รางวัลที่ 3-4 2,500 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • รางวัลที่ 5-8 1,500 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • รางวัลที่ 9-16 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • รางวัลที่ 17-32 500 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • รางวัลที่ 33-64 250 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • รางวัลที่ 65-100 250 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • รางวัลที่ 101-180 200 ดอลล่าร์สหรัฐ

mtg_grandprix_logo2

ทั้งนี้ การแข่งขัน Grand Prix 2016 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีการประกาศเลื่อนการแข่งขันเป็นวันที่ 7-9 ตุลาคม ค.ศ. 2016ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network