How to play : การ์ดเกม โยไค วอทช์การ์ดเกม โยไค วอทช์ (Youkai Watch) เป็นการ์ดเกมจาก Bandai Carddass ซึ่งทำจากการ์ตูนอนิเมชั่นในชื่อเดียวกัน โดยเป็นการ์ดเกมที่เน้นความง่ายในการเล่นและใช้เวลาที่ไม่นาน โดยใช้ตัวละครเหล่าภูตจากในเรื่องมาต่อสู้กัน และมีการแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายโดย Kidz & Kitz โดยมีชุดเริ่มเล่นจำหน่ายในราคา 49 บาท บรรจุการ์ด 15 ใบ

youkai-watch-tcg-thai-sr01

วิธีการเล่นการ์ดเกม โยไค วอทช์

ภาพประกอบโดย : Thai Yokai Watch Fanpage

youkai-watch-card-type

ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมการ์ดจำนวน 15 ใบ ซึ่งสามารถใส่การ์ดซ้ำไม่เกิน 3 ใบต่อแบบ ซึ่งการ์ดจะประกอบด้วยการ์ด 2 แบบคือ การ์ดโยไคที่จะบอกชื่อ ระดับ ความสามารถ ท่าโจมตีต่าง ๆ และความสามารถเข้าสิง และการ์ดเหตุการณ์ (การ์ดกรอบสีเหลือง) ที่จะเป็นการ์ดเสริมความสามารถ

youkai-watch-card-zone

เมื่อผู้เล่นจัดเตรียมการ์ดแล้วจึงเตรียมการ์ดคว่ำไว้ในแนวนอนสำหรับเล่น สลับเด็คแล้วจั่วการ์ด 5 ใบ จากนั้นจึงหาวิธีการเลือกผู้เล่นคนแรกอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเริ่มต้นให้จั่วการ์ดจากกองขึ้นมือ 1 ใบทุกครั้ง ยกเว้นผู้ที่ได้เริ่มก่อนในเทิร์นแรก จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วง Main Time โดยสามารถเลือกทำสิ่งเหล่านี้ได้

  • นำการ์ดโยไคลงสนาม และนำมาวางเป็นแนวตั้ง ซึ่งสามารถลงได้สูงสุด 3 ใบ โดยการ์ดเกมนี้จะเรียกการนำการ์ดลงสนามว่า “การอันเชิญ” โดยจะต้องนำการ์ดใบบนสุดของกอง 1 ใบ วางคว่ำในโซนสำหรับวาง Yo-kai Power โดยใช้ 1 ใบต่อ 1 ตัวในการอันเชิญ
  • เลือกใช้การ์ดเหตุการณ์ 1 ใบต่อเทิร์น โดยต้องแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามได้เห็นด้วย และเมื่อใช้เสร็จให้นำไปวางในกองการ์ดทิ้ง (Trash Zone) ทันที
  • จัดการโยไคพาวเวอร์ โดยนำโยไคพาวเวอร์ 1 ใบจากกองโยไคพาวเวอร์ กลับไปวางบนกองบนสุดของของการ์ด แล้วนำโยไคที่อยู่ในแนวตั้งกลับขึ้นมือได้ 1 ใบ โดยหากไม่มีการลงโยไคไว้ จะไม่สามารถทำการจัดการโยไคพาวเวอร์ได้

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการโจมตี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

  1. โจมตีโยไคของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่วางตรงกัน โดยวางโยไคในแนวนอนเพื่อแสดงการโจมตี
  2. เลือกท่าในการต่อสู้ตามที่ระบุไว้ในการ์ดโยไค และจ่ายค่าโยไคพาวเวอร์ตามที่ระบุไว้ โดยให้นำการ์ดจากโซนโยไคพาวเวอร์มาวางไว้ที่ใต้การ์ดโยไคที่ใช้โจมตีตามจำนวนให้ครบ
  3. ฝ่ายตรงข้ามเลือกใช้ท่าป้องกัน โดยทำเช่นเดียวกับผู้โจมตีตามขั้นตอนที่ 2
  4. ฝ่ายโจมตีทำการเข้าสิงเพื่อเพิ่มความสามารถ โดยสามารถเข้าสิงได้จากทั้งกองการ์ดและบนมือ โดยมีวิธีการที่แตกต่างกันและสามารถเลือกได้เพียงวิธีเดียวต่อครั้ง ซึ่งหากเลือกเข้าสิงจากกองการ์ดให้ผู้เล่นเปิดการ์ดใบบบนสุดว่าเงื่อนไขการเข้าสิงตรงกันหรือไม่ หากตรงกันให้การ์ดมีผลเพิ่มเติมและนำไปวางกับโยไคที่เรียกใช้ทันที แต่หากไม่ตรงให้นำการ์ดนั้นขึ้นมือ ส่วนการเข้าสิงจากบนมือจะต้องมีการ์ดโยไคที่มีเงื่อนไขที่ตรงกันอยู่ในมือจึงจะสามารถใช้ได้ และเมื่อต้องการใช้จะต้องแสดงการ์ดใบนั้นให้ฝ่ายตรงข้ามเห็น จากนั้นจึงนำไปวางร่วมกับการ์ดโยไคตัวนั้น ๆ ทันที
  5. ฝ่ายตรงข้ามเลือกใช้การเข้าสิงโดยทำเช่นเดียวกับผู้โจมตีตามขั้นตอนที่ 4
  6. ตำนวนค่า Battle Point ทั้งหมด ทั้งตัวโยไคและตัวที่ทำการเข้าสิงรวมกัน หากโยไคของฝ่ายโจมตีชนะ ให้นำโยไคป้องกันไว้วางไว้ที่กองการ์ดเสียหาย (Damage Pile) นำโยไคพาวเวอร์ที่ติดกับโยไคป้องกันกลับไปวางไว้บนสุดของกองการ์ด แล้วนำการ์ดจากกองไปวางบนโยไคพาวเวอร์ตามระดับของโยไคที่ลงไปในกองการ์ดเสียหาย แต่หากฝ่ายป้องกันชนะหรือเสมอจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
  7. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำการ์ดที่ทำการเข้าสิงไปไว้ในกองการ์ดทิ้ง (Trash Zone) และโยไคพาวเวอร์ที่นำมาใช้ ให้นำการ์ดไปไว้บนสุดของการ์ด

เมื่อเปรียบเทียบกันเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำการ์ดของตนเองกลับมาวางในแนวตั้ง จากนั้นจึงจบเทิร์นและให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเล่นในขั้นตอนเดียวกันไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมีค่าระดับโยไคในกองเสียหาย (Damage Pile) รวมกันเท่ากับ 6 หรือมากกว่า หรือการ์ดในกองการ์ดนั้นไม่เหลือ ผู้นั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ไป

 

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network