กลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Magic OriginsWizards of the Coast เปิดเผยกลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Magic Origins โดยมีทั้งกลไกที่เคยปรากฎในการ์ดชุดก่อน ๆ และกลไกที่เปลี่ยนรูปแบบไปดังต่อไปนี้

[The CardZ Shop] สั่งซื้อการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Magic Origins กลับสู่จุดกำเนิดของการ์ดเกม Magic the Gathering และเหล่า Planeswalkers ทั้ง 5 พร้อมส่งถึงบ้านทั่วไทย 17 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป สนใจคลิก www.thecardz.com/shop

image image

การ์ด Planeswalkers 2 หน้า – การ์ด Planeswalkers 2 หน้าเป็นการ์ดที่มีชื่อ ประเภท ความสามารถและค่าร่ายที่แตกต่างกัน และจะเปลี่ยนหน้าได้ตามเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่ในการ์ด และจะมีการ์ดลักษณะนี้กับ Planeswalkers ทั้ง 5 ในเรื่องที่จะมีเงื่อนไขในการขับการ์ดออกจากเกมและเปลี่ยนร่างใหม่ให้กลายเป็น Planeswalker ซึ่งจะเริ่มเล่นโดยการเล่นที่หน้าการ์ดก่อนเปลี่ยนร่างเสมอ และแตกต่างจากการเปลี่ยนร่างในชุด Innistrad เล็กน้อย นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถควบคุมการ์ดในสภาพก่อนและหลังเปลี่ยนร่างได้พร้อมกัน 2 ใบ แต่หากมีการเปลี่ยนร่างและมีการ์ดตอนเปลี่ยนร่าง 2 ใบ การ์ดใบหนึ่งจะต้องลงสุสานโดนอัตโนมัติ

image

การใส่การ์ด Planeswalkers ในเด็คเพื่อใช้ในการแข่งขันให้ถูกต้องมี 2 ทางเลือกให้กับผู้เล่นคือ 1. ใส่ซองใส่การ์ดที่ปิดทึบด้านหนึ่ง และเมื่อเปลี่ยนร่าง ให้เอาการ์ดออกจากซองใส่การ์ด 2. ใช้การ์ดเช็คลิสท์ที่จะพบจากซองการ์ดเสริมแทนการ์ดจริง โดยจะต้องระบุการใส่การ์ดเช็คลิสท์ใบดังกล่าวในแบบฟอร์มแยกออกมาจากเด็คหลัก และต้องมีการ์ดจริงอยู่ในเค็ค พร้อมแยกการ์ดดังกล่าวออกมาจาก Sideboard อยู่ที่ด้านข้างของเด็ค และต้องมีการ์ดเช็คลิสท์แทนให้ครบทุกใบที่มีการนำมาใช้ในเด็ค รวมถึงในการดราฟท์ที่ผู้เล่นไม่สามารถปิดบังการ์ด Planeswalkers ขณะดราฟท์ได้ แต่สามารถนำไปวางกับกองการ์ดที่มีการดราฟท์แบบแสดงด้านหน้าหรือหลังก็ได้

image image

Renown – เป็นกลไกใหม่ของการ์ดเกม Magic the Gathering ซึ่งจะมีผลเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการโจมตีใส่ผู้เล่นได้ทั้งฝ่ายตรงข้ามและผู้ที่ควบคุมการ์ดใบนี้ โดยจะบวกพลังทั้งโจมตีและป้องกันตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างหลังคำว่า Renown เช่น Rhox Maulers หากโจมตีใส่ผู้เล่นสำเร็จ จะเพิ่มพลังจาก 4/4 เป็น 6/6 ด้วยการวางเม็ดเคาน์เตอร์ลงบนการ์ด และจะมีผลจนกว่าการ์ดจะออกจากสนามถึงแม้ว่าจะสูญเสียเม็ดเคาน์เตอร์ทั้งหมดในภายหลังก็ตาม

imageimage

Spell Mastery – เป็นคำที่บ่งบอกความสามารถและไม่มีกฎที่แน่ชัด แต่การ์ดใบนั้น ๆ จะให้ผลเสริมเวทย์ที่ดีขึ้น หรือเปลี่ยนผลของเวทย์เมื่อมีการ์ดเวทมนตร์ประเภท Instant หรือ Sorcery ประมาณ 2-3 ใบในสุสาน โดยไม่นับตัวการ์ดเวทย์ที่ใช้ร่ายเอง

image

Menace – เป็นคุณสมบัติที่ผู้เล่นจะไม่สามารถบล๊อคการ์ดใบนี้ได้แบบเดี่ยว ๆ จะบล๊อคได้ต่อเมื่อใช้การ์ดครีเอเจอร์มากกว่า 2 ใบเท่านั้น

image

Prowess – เป็นความสามารถที่มาจากบล๊อค Tarkir จากฝ่าย Jeskai ที่ปรากฎในชุดนี้เช่นกัน โดยเมื่อผู้เล่นร่ายเวทย์ที่ไม่ใช่ Creature การ์ดใบนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน +1/+1 ทันทีจนจบเทิร์น

image

Scry – เป็นความสามารถที่ปรากฎมาแล้วหลายต่อหลายชุด ซึ่งผู้เล่นสามารถดูการ์ดตามจำนวนที่กำหนด และเลือกนำการ์ดมาไว้ที่บนสุดของเด็ค และท้ายสุดของเด็คตามจำนวนและเรียงลำดับตามที่ผู้เล่นต้องการ เช่นหากมีความสามารถ Scry 1 ผู้เล่นจะเปิดการ์ดใบบนสุดของเด็คขึ้นมาดู โดยเลือกจะไว้ท้ายสุดของเด็คหรือวางไว้บนสุดของเด็คเช่นเดิมก็ได้ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network