การ์ดเกม Magic the Gathering เปลี่ยนกฎขอจั่วใหม่ ส่องการ์ดได้ถ้าในมือน้อยกว่าตอนเริ่มWizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering ประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎการขอจั่วการ์ดใหม่ (Mulligan) ซึ่งโดยปกติแล้ว หากผู้เล่นไม่พอใจการ์ดที่อยู่ในมือตอนเริ่มต้นนั้นสามารถคืนการ์ดในมือทั้งหมดเพื่อจั่วใหม่ และจะต้องมีการลดการ์ดในมือครั้งละ 1 ใบตอนเริ่มต้นหลังจากสับเด็คการ์ดพร้อมจั่วใหม่แล้ว โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากการจั่วใหม่คือ ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ความสามารถ Scry 1 คือการดูการ์ดใบบนสุดในเด็ค แล้วสามารถเลือกว่าจะวางการ์ดบนเด็คตามเดิม หรือเอาไว้ท้ายสุดก็ได้ หากการ์ดในมือตอนเริ่มเล่นน้อยกว่าจำนวนการ์ดที่มีการจั่วตอนเริ่มต้น (ปรกติเริ่มต้นที่ 7 ใบ) โดยจะเริ่มต้นใช้กฎครั้งแรกในการแข่งขัน Pro Tour Magic Origins ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม ค.ศ. 2015 ซึ่งจะมีการทดลองใช้ในการแข่งขันครังนี้เป็นครั้งแรก และจะมีประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อมีการนำกฎไปใช้ในทุกการแข่งขันต่อไป

Magic Las Veags

 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงกฎการจั่วใหม่แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในการแข่งขัน ได้แก่ การอนุญาตให้หัวหน้ากรรมการตัดสินการแข่งขันและการทำผิดกฎการเล่นต่าง ๆ โดยใช้วิดีโอบันทึกการแข่งขันตัดสินในระดับ Pro Tour, World Championship และ World Magic Cup ซึ่งจะมีทีมกรรมการที่คอยดูการแข่งขันผ่านการบันทึกเทปและถ่ายทอดสด และมีอำนาจในการสั่งหยุดการเล่น พร้อมแจ้งให้หัวหน้ากรรมการทราบถึงการทำผิดกฎหรือความผิดปกติใด ๆ  เพื่อให้หัวหน้ากรรมการดูวิดีโอหลักฐานเพื่อสืบสวนและตัดสินได้ และยังมีกฎบังคับการวางการ์ดที่ผู้เล่นจะต้องปฎิบัติตามในการถ่ายทอดสด หากผู้เล่นได้รับเลือกให้เป็นคู่ถ่ายทอดสด เพื่อการรับชมที่ง่ายขึ้นในทุกระดับทั้ง Pro Tour, Grand Prix, World Magic Cup, World Championship อีกด้วย แต่จะไม่บังคับหากการแข่งนั้น ๆ ไม่มีการถ่ายทอดหรือบันทึกใด ๆ โดยมีข้อบังคับดังต่อไปนี้

Magic Duels Origin

  • การ์ดครีเอเจอร์ต้องวางหน้าการ์ดแลนด์ และไม่สามารถวางการ์ดใด ๆ หลังการ์ดแลนด์ได้
  • เด็ควางทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้
  • สุสานต้องวางติดกับเด็คด้านใดด้านหนึ่ง
  • โซนเนรเทศการ์ดต้องอยู่ใกล้กับเด็คและสุสาน และต้องวางให้แตกต่างกับสุสาน
  • ถ้าการ์ดถูกขับจากในเกมแบบถาวรในเกม จะต้องวางแบบกองเนรเทศ 2 กองแบบดูมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ระยะห่างกัน
  • การ๋ดที่ถูก Untap ในการเล่นทั้งหมดต้องวางในทิศทางที่แสดงว่าใครเป็นผู้ควบคุมการ์ดใบนั้น ๆ อยู่ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network