การ์ดเกม Magic the Gathering เปลี่ยนกฎขอจั่วใหม่ ส่องการ์ดได้ถ้าในมือน้อยกว่าตอนเริ่มWizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering ประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎการขอจั่วการ์ดใหม่ (Mulligan) ซึ่งโดยปกติแล้ว หากผู้เล่นไม่พอใจการ์ดที่อยู่ในมือตอนเริ่มต้นนั้นสามารถคืนการ์ดในมือทั้งหมดเพื่อจั่วใหม่ และจะต้องมีการลดการ์ดในมือครั้งละ 1 ใบตอนเริ่มต้นหลังจากสับเด็คการ์ดพร้อมจั่วใหม่แล้ว โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากการจั่วใหม่คือ ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ความสามารถ Scry 1 คือการดูการ์ดใบบนสุดในเด็ค แล้วสามารถเลือกว่าจะวางการ์ดบนเด็คตามเดิม หรือเอาไว้ท้ายสุดก็ได้ หากการ์ดในมือตอนเริ่มเล่นน้อยกว่าจำนวนการ์ดที่มีการจั่วตอนเริ่มต้น (ปรกติเริ่มต้นที่ 7 ใบ) โดยจะเริ่มต้นใช้กฎครั้งแรกในการแข่งขัน Pro Tour Magic Origins ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม ค.ศ. 2015 ซึ่งจะมีการทดลองใช้ในการแข่งขันครังนี้เป็นครั้งแรก และจะมีประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อมีการนำกฎไปใช้ในทุกการแข่งขันต่อไป

Magic Las Veags

 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงกฎการจั่วใหม่แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในการแข่งขัน ได้แก่ การอนุญาตให้หัวหน้ากรรมการตัดสินการแข่งขันและการทำผิดกฎการเล่นต่าง ๆ โดยใช้วิดีโอบันทึกการแข่งขันตัดสินในระดับ Pro Tour, World Championship และ World Magic Cup ซึ่งจะมีทีมกรรมการที่คอยดูการแข่งขันผ่านการบันทึกเทปและถ่ายทอดสด และมีอำนาจในการสั่งหยุดการเล่น พร้อมแจ้งให้หัวหน้ากรรมการทราบถึงการทำผิดกฎหรือความผิดปกติใด ๆ  เพื่อให้หัวหน้ากรรมการดูวิดีโอหลักฐานเพื่อสืบสวนและตัดสินได้ และยังมีกฎบังคับการวางการ์ดที่ผู้เล่นจะต้องปฎิบัติตามในการถ่ายทอดสด หากผู้เล่นได้รับเลือกให้เป็นคู่ถ่ายทอดสด เพื่อการรับชมที่ง่ายขึ้นในทุกระดับทั้ง Pro Tour, Grand Prix, World Magic Cup, World Championship อีกด้วย แต่จะไม่บังคับหากการแข่งนั้น ๆ ไม่มีการถ่ายทอดหรือบันทึกใด ๆ โดยมีข้อบังคับดังต่อไปนี้

Magic Duels Origin

  • การ์ดครีเอเจอร์ต้องวางหน้าการ์ดแลนด์ และไม่สามารถวางการ์ดใด ๆ หลังการ์ดแลนด์ได้
  • เด็ควางทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้
  • สุสานต้องวางติดกับเด็คด้านใดด้านหนึ่ง
  • โซนเนรเทศการ์ดต้องอยู่ใกล้กับเด็คและสุสาน และต้องวางให้แตกต่างกับสุสาน
  • ถ้าการ์ดถูกขับจากในเกมแบบถาวรในเกม จะต้องวางแบบกองเนรเทศ 2 กองแบบดูมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ระยะห่างกัน
  • การ๋ดที่ถูก Untap ในการเล่นทั้งหมดต้องวางในทิศทางที่แสดงว่าใครเป็นผู้ควบคุมการ์ดใบนั้น ๆ อยู่ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

ครั้งหนึ่งที่ Harry Potter เคยเป็นการ์ดเกมโดย Wizards of the Coast
การ์ดเกม Magic the Gathering ประกาศรับสมัครฟรีแลนซ์ รับแปลทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง
Jeremy Dezani คว้าแชมป์ Magic the Gathering Pro Tour Theros
การ์ดโปรโมชั่น Friday Night Magic ประจำเดือนมกราคม ค.ศ. 2014
Magic the Gathering เปิดตัว Clash Pack ชุดแข่งการ์ดสำหรับมือใหม่ 2 คน
Wizards เปลี่ยนกฏแจกการ์ดโปรโม Magic the Gathering กรรมการ วัดจากผลงานแทน เริ่มปี 2015
การ์ด Token และ Emblem Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir
Wizards of the Coast ตั้ง Digital Game Studio สรรหาแนวทางผลิตเกมดิจิทัลรูปแบบใหม่

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2368 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network