Magic the Gathering เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินรางวัลระดับ Grand Prix และ Pro TourWizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering ประกาศการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับอาชีพทั้ง Grand Prix และ Pro Tour โดยร่วมมือกับ i-Payout (www.i-payout.com) บริษัทตัวกลางในการบริหารการจ่ายเงินจากสหรัฐอเมริกาในการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้เล่นที่ได้รับรางวัล ซึ่งพร้อมให้บริการกับผู้เล่นทั่วโลก ลดระยะเวลาการจ่ายเงินรางวัลเหลือเพียง 2 สัปดาห์ เป็นบริการที่สามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถกรอกเอกสารและสั่งพิมพ์รายละเอียดภาษีรางวัลผ่านเว็บไซต์ของ i-Payout ได้ทันที และยังสามารถเลือกรับเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Paypal, เช็คเงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่สามารถชำระได้ในแต่ละประเทศ

ivan-floch-pro-tour-magic-2015-champion

ระบบการจ่ายเงินผ่าน i-Payout จะเริ่มใช้ตั้งแต่การแข่งขัน Grand Prix Charlotte ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โดยผู้เล่นจะต้องทำการสมัคร Wizards Account และเลือกหมายเลข DCI ที่ต้องการผูกเข้ากับระบบจ่ายเงิน โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นจริง โดยเฉพาะ E-Mail เพื่อใช้ในการติดต่อในการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้เล่นได้อย่างถูกต้อง

i payout logoข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network