How to play : การ์ดเกม Commandeerการ์ดเกม Commandeer เป็นการ์ดเกมไทยแนววางแผนที่ต่อสู้บนสนามขนาด 6 X 6 ช่อง จัดจำหน่ายโดย Kidz & CardZ ซึ่งผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมเด็คอย่างต่ำ 50 ใบและอยู่ในฝ่ายเดียวกัน โดยจะต้องเริ่มวางยูนิตตัวแรกของ Battlefield จากนั้นยูนิตตัวอื่นที่จะเข้ามาใน Battlefield หรือใช้คำสั่ง Move ไม่ว่าจะเป็นยูนิตฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรู จะต้องเข้ามาในช่องที่ติดกับยูนิตในสนามเท่านั้น โดยจะอยู่ติดกับฝ่ายใดก็ได้

commandeer-plsy

ที่ขอบและมุมของ Battlefield จะมี Penalty สำหรับยูนิตที่อยู่บนช่องนั้นๆ โดยยูนิตที่อยู่ติดขอบกระดาน จะถูกลดค่า Health ลง 3,000 แต้ม และหากอยู่ในช่องมุมจะโดนลดค่า Health ลง 6,000 แต้ม

commandeer-unit-cardcommandeer-event-card

การ์ดที่จะนำมาลง ไม่ว่าจะเป็น Unit Card (ซ้าย) ที่มีค่าพลังโจมตีและพลังชีวิตอยู่ที่มุมด้านขวาบน และ Event Card (ขวา) ที่มีสัญลักษณ์ของฝ่ายและสัญลักษณ์ที่การ์ดจะใช้ได้ในช่วงวางแผน (สัญลักษณ์เป้าหมาย) ป้องกัน (สัญลักษณ์โล่ห์) หรือเป็นการ์ดที่ติดกับยูนิต (สัญลักษณ์ Infinity) ที่มีผลจนกว่ายูนิทนั้น ๆ จะออกจากสนาม ต้องมีการจ่ายค่าทรัพยากร 2 แบบคือ Command มุมบนซ้ายด้านบน และ Energy มุมบนซ้ายด้านล่าง ตามที่ระบุไว้ โดยเมื่อเริ่มเกมผู้เล่นจะได้รับ Command Point 3 หน่วย ซึ่งจะถูกลบให้กลายเป็น 0 เมื่อจบเทิร์นของผู้เล่นไม่ว่าจะใช้หมดหรือไม่ก็ตาม ส่วน Energy เมื่อผู้เล่นทำการจ่าย Energy ให้นำการ์ดใน Energy Zone ลงสู่ Retired Zone ตามจำนวนที่ใช้

ผู้เล่นจะต้องใส่การ์ดชื่อเดียวกันไม่เกิน 4 ใบในเด็ค และใส่การ์ด Legendary ได้ไม่เกิน 1 ใบ และการ์ดทุกใบในเด็คจะต้องมาจากฝ่ายเดียวกัน

การเล่นการ์ดเกม Commandeer จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

Commandeer field

เมื่อเริ่มเกม ผู้เล่นทั้งคู่จะต้องจั่วการ์ด 6 ใบจากในกอง นำการ์ด Legendary ของตัวเองมาวางคว่ำไว้ที่โซน Legendary มุมขวาบนของสนาม แล้วจึงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Planning Phase [ช่วงวางแผน] – เมื่อเข้า Phase นี้ผู้เล่นเจ้าของเทิร์นจะได้รับ 3 Command Point (ยกเว้นผู้เล่นคนแรกในตาแรก จะได้รับแค่ 2 Command Point) โดยผู้เล่นสามารถนำ Command Point เหล่านั้นใช้ในการลง ยูนิต, ใช้งาน Event : Planning, ใช้คำสั่ง Reinforce โดยใช้ 1 Command Point เพื่อจั่วการ์ดจาก Deck 2 ใบ และ นำการ์ด 1 ใบในมือไปวางไว้บน Energy Zone หรือใช้คำสั่ง Move Unit โดยใช้ 1 Command Point เพื่อเคลื่อนย้ายยูนิตของเรา 1 ใบในสนาม

2. Defending Phase [ช่วงป้องกัน] – เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ใช้ความสามารถในการป้องกัน หรือ ใช้ Event – Defensive ก่อนจะปล่อยให้เข้า Combat Phase ของเจ้าของเทิร์น

3. Combat Phase [ช่วงต่อสู้] – เจ้าของเทิร์นจะสามารถสั่งการยูนิตของตัวเองได้ยูนิตละ 1 ครั้ง เพื่อเลือกโจมตีในทิศทางที่ยูนิตนั้นสามารถ จนกระทั่งครบทุกยูนิต

ยูนิตของเราจะสามารถโจมตีในทิศทางที่มีลูกศรกำกับไว้ใส่ยูนิตฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในทิศทางนั้นเมื่อมีการวางติดกัน โดยยูนิตของเราจะทำ Damage เท่ากับพลังโจมตีของยูนิตนั้นใส่ยูนิตศัตรู เมื่อยูนิตของเราสามารถทำให้ค่าพลังชีวิตของยูนิตศัตรูเป็น 0 จากค่าความเสียหายที่สะสมได้ในเทิร์นนี้ จะทำให้ยูนิตนั้นพ่ายแพ้ออกจาก Battlefield โดยที่ Range Unit จะสามารถเลือกโจมตีได้ในทิศทางเดียวกันแค่เพียงครั้งเดียว

เมื่อยูนิตของฝ่ายเรา พ่ายแพ้ จากการต่อสู้ บน Battlefield ยูนิตนั้นจะถูกส่งไปยัง Defeated Zone ในสภาพหงายหน้า โดยใน Planning Phase ของเรา, เราสามารถคว่ำการ์ด ที่หงายอยู่ใน Defeated Zone เพื่อได้รับ 1 Command Point เพื่อใช้ในเทิร์นนั้น โดยสามารถคว่ำกี่ใบก็ได้ และ ทำเมื่อไหร่ก็ได้ใน Planning Phase.

4. End Phase [ช่วงจบเทิร์น] – ถ้าผู้เล่นมีการ์ดในมือมากกว่า 7 ใบ จะต้องทิ้งจนกว่าจะเหลือ 7 ใบ หลังจากนั้นให้ให้ Reset Command Point ที่เหลือเป็น 0

ในช่วง End Phase ถ้าผู้เล่นเจ้าของเทิร์นไม่มียูนิตในสนามเลย หรือเมื่อการ์ดลงบน Defeated Zone ครบ 6 ใบเมื่อใดก็ตามจะถือว่าแพ้เกม

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network