ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกบัตรเดบิตลายรีแล๊คคุมะ ผลิตจำนวนจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกบัตรเดบิตวีซ่าลายล่าสุด บัตรกรุงศรีเดบิต  รีแล๊คคุมะ Limited Edition ต้อนรับหน้าร้อน โดยมีบัตรให้เลือกสะสมทั้งสิ้น 3 แบบ เพียงเปิดบัญชีออมทรัพย์ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หรือบัญชีกระแสรายวันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และหากมีบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงบัตรได้ทันที โดยผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีค่าธรรมเนียมการออกบัตร 300 บาท และมีค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาทต่อปี

Krungsri Debit Visa Rilakkuma

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network