ห้างเซ็นทรัลออกบัตรของขวัญลายคิตตี้ประจำปี 2015 ผลิตจำนวนจำกัดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ออกบัตรของขวัญลาย Hello Kitty ผลิตจำนวนจำกัดประจำปี 2015 เพื่อใช้เป็นบัตรซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลให้กับตนเอง หรือจะมอบให้เป็นของขวัญสำหรับผู้อื่นก็ได้ ซึ่งบัตรลายคิตตี้ของเซ็นทรัลมีการจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีมูลค่าในบัตรตั้งแต่ 2,000 3,000 และ 5,000 บาท วางจำหน่ายพร้อมซองใส่แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและห้างสรรพสินค้า เซน และมีการจำหน่ายลายเฉพาะซึ่งสั่งได้ผ่าน www.central.co.th เท่านั้นอีก 2 ลายคือลาย Pink Kimono และ Red Apple

image image imageข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network