บัตรอิออน แรบบิท บัตรสินเชื่อเงินสด ผ่อนสินค้า พร้อมเป็นบัตรเงินสดในตัวกลุ่มบีทีเอส ร่วมกับ บ. อิออนธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ออกบัตรร่วมระหว่างบัตรแรบบิทกับอิออนภายใต้ชื่อ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท (Aeon Rabbit Member Card) ซึ่งรวมเอาคุณสมบัติของการเป็นบัตรเงินสดที่ใช้โดยสารรถไฟฟ้า BTS รถประจำทาง BRT และซื้อสินค้ากับร้านค้าต่าง ๆ ที่รับบัตรแรบบิท และเติมเงินในบัตรตามสถานที่ต่าง ๆ ที่รับเติมเงิน และบัตรอิออนที่ให้บริการสินเชื่อเงินผ่อน เช่าซื้อสินค้า สินเชื่อส่วนบุคคล เงินกู้ส่วนบุคคล และบริการสินเชื่อเงินสดเข้าไว้ด้วยกัน โดยผู้ถือบัตรต้องมีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี มีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และมีที่อยู่หรือที่ทำงานในพื้นที่บริการของอิออน

image

ผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่าง ๆ ตามที่มีการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aeon.co.th/aeon/aeon-cards/aeon-rabbit-member-card โดยมีค่าแรกเข้าบัตรหลักหลังจากได้รับการอนุมัติบัตรแล้วจำนวน 100 บาท และได้รับสิทธิประโยชน์ในการสะสมแต้ม Carrot Rewards เช่นเดียวกับบัตรแรบบิททั่วไปเมื่อใช้บริการ และมีสิทธิประโยชน์พิเศษอื่น ๆ เช่น รับคะแนน Carrot Rewards ทันที 300 แต้มและบริการเติมเงินเข้าส่วนของบัตรแรบบิทโดยอัตโนมัติ เป็นต้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ปัจจุบันบัตรแรบบิทมีการออกบัตรทุกประเภทรวมกันแล้ว 3.5 ล้านใบนับตั้งแต่เปิดให้บริการ และบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะออกบัตร Aeon Rabbit Card ให้ได้ 1.5 แสนใบในปีแรก และ 7 แสนใบภายใน 5 ปีข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network