การ์ดโปรโมชั่น Friday Night Magic ประจำเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015Wizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering เปิดเผยภาพการ์ดโปรโมชั่นประจำกิจกรรม Friday Night Magic ประจำเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 โดยแจกการ์ด Hordeling Outburst สำหรับผู้ที่เข้ามาเล่นทุกคน

imageข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network