การ์ดโปรโมชั่น Friday Night Magic ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ค.ศ. 2014Wizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering เปิดเผยภาพการ์ดโปรโมชั่นที่จะแจกเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม Friday Night Magic ในไตรมาสสุดท้าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ค.ศ. 2014 โดยจะแจกการ์ด Fanatic of Xenagos, Brain Maggot และ Stoke the Flames ตามลำดับ

mtgfnm-fanatic-of-xenagos mtgfnm-brain-maggot mtgfnm-stoke-the-flamesข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network