การ์ดโปรโมชั่น Magic the Gathering ชุด Magic 2015Wizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering เปิดเผยรายละเอียดของการ์ดโปรโมชั่นที่แต่ละคนจะได้รับตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมประจำชุด Magic 2015 ดังต่อไปนี้

Prerelease (12 – 13 กรกฏาคม ค.ศ. 2014) แจกการ์ดโปรโมชั่น Resolute Arcangel, Mercurial Pretender, Indulgent Tormentor, Siege Dragon, Phytotian แบบเปลี่ยนภาพวาดใบใดใบหนึ่งเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม

mtgm15-promo-resolute-archangel mtgm15-promo-siege-dragon

mtgm15-promo-phytotitan mtgm15-promo-mercurial-pretender mtgm15-promo-indilgent-tormentor

สัปดาห์แรกจำหน่าย 18 – 20 กรกฏาคม ค.ศ. 2014 แจกการ์ด In Garruk’s Wake เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม

mtgm15-promo-in-garruk-wake

Game Day 9 – 10 สิงหาคม ค.ศ. 2014 แจกการ์ด Reclamation Sage เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม แจกการ์ด Cheif Engineer เมื่อติด 8 อันดับแรก และแจกแผ่นรองเล่นลาย Magic 2015 เมื่อชนะเลิศ

mtgm15-promo-reclamation-sage mtgm15-promo-chief-engineer mtgm15-promo-playmat

การ์ดโปรโมชั่น Goblin Robblemaster แจกโดยวิธีการใดก็ได้ตามที่เจ้าของร้านค้านั้น ๆ กำหนดวิธีการได้การ์ดไว้

mtgm15-goblin-robblemaster

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network