การ์ดเกม การ์ดไฟท์ แวนการ์ดภาษาไทย ปรับราคาขายขึ้นทุกช่องทางจำหน่ายKidz & Kitz ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการ์ดเกม การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาคภาษาไทย ประกาศการปรับขึ้นราคาสินค้าการ์ดเกมการ์ดไฟท์ แวนการ์ด ทุกชุดตั้งแต่ภาค 2 เป็นต้นไปในทุกช่องทาง เนื่องจากการเพิ่มปริมาณการ์ดเกมในชุดการ์ดเสริม BT จากกล่องละ 40 เป็น 50 – 52 ใบต่อชุด โดยเริ่มต้นปรับราคาตั้งแต่ชุดเริ่มต้นการเล่น TD05-06 ที่จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไปในทุกช่องทาง โดยมีการปรับราคาดังต่อไปนี้

cardfight-vanguard-thai-td05-06

  • ร้านค้าการ์ดเกม จาก 120 บาท เพิ่มเป็น 135 บาทต่อชุด
  • 7-Eleven จาก 99 บาท เพิ่มเป็น 109 บาทต่อชุด

ทั้งนี้ The CardZ Shop ซึ่งวางจำหน่ายการ์ดเกมการ์ดไฟท์ แวนการ์ดทุกชุด ทั้ง TD BT และ EB จะมีการประกาศการปรับเปลี่ยนราคาจำหน่ายรวมค่าจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2383 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network