สมาคมธนาคารไทยประกาศ บัตรเอทีเอ็ม-เดบิตในไทยต้องติดชิปภายใน 1 มกราคม 2559



นายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ได้กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในการขโมยข้อมูลของบัตรเอทีเอ็มและเดบิตการ์ดในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่มีเพียงแถบแม่เหล็กเท่านั้น โดยภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้แทนสมาคมพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนธนาคารพาณิชย์ และผู้แทนหน่วยงานผู้ให้บริการทางอินเทอร์เนตเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จึงได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของทุกธนาคารในประเทศไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงบัตรให้กับลูกค้าทั้งหมด รวมถึงการออกบัตรใหม่เป็นแบบติดชิปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะเปลี่ยนทั้งหมดได้ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูลภายในบัตร และทั้งนี้แต่ละธนาคารยังได้เร่งติดตั้งเครื่องป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางบัตร (สกิมเมอร์) ให้ครบทุกตู้เอทีเอ็มภายใน 2 เดือนนับจากนี้

Visa Debit Card

[อ่าน] บัตรเดบิตติดชิพ ปลอดภัยกว่าบัตรแถบแม่เหล็กธรรมดาอย่างไร ไทยจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่

ที่มา : มติชน



ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply




Browse by Trading Card

The CardZ Social Network