เปิดโฉมซองการ์ดเสริม กล่อง ชุดสอนเล่น และ Fat Pack การ์ดเกม Magic the Gathering ชุดหลัก Magic 2015Wizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering เผยโฉมผลิตภัณฑ์ชุดหลัก Magic 2015 ที่มาในรูปแบบสีพื้นขาว – ดำ แซมสีของแต่ละกลุ่ม ทั้งซองการ์ดเสริม กล่องบรรจุซองการ์ดเสริม ชุดสอนเล่น แยกสีไปตามแต่ละสีทั้งสิ้น 5 แบบ และ Fat Pack ซึ่งทั้งหมดนี้มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 18 กรกฏาคม ค.ศ. 2014 นี้

mtgm15-booster-box

mtgm15-fat-pack

mtgm15-sample-deck5 mtgm15-sample-deck4mtgm15-sample-deck3 mtgm15-sample-deck2 mtgm15-sample-deck1 mtgm15-booster-pack-5 mtgm15-booster-pack-4 mtgm15-booster-pack-3 mtgm15-booster-pack-2 mtgm15-booster-pack-1

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network