การ์ดโปรโมชั่น Friday Night Magic ประจำเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2014Wizards of the Coast เปิดเผยการ์ดโปรโมชั่นการ์ดเกม Magic the Gathering ในกิจกรรม Friday Night Magic ประจำเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2014 โดยจะแจกการ์ด Bile Blight ให้แก่คนที่มาร่วมแข่งการ์ดในร้านการ์ดทุกวันศุกร์ และเป็นการ์ดโปรโมใบแรกของ Friday Night Magic ที่อยู่ในกรอบรูปแบบใหม่พร้อมโฮโลแกรมกันปลอม

mtgfnm-jul-2014-bile-blight

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network