กลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด ConspiracyWizards of the Coast เปิดเผยกลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Conspiracy ที่ออกแบบสำหรับการเล่นดราฟท์แบบแบ่งกลุ่ม Multiplayer โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการดราฟท์ที่แนะนำให้เล่นเป็นจำนวนกลุ่มละ 8 คน จากนั้นจึงแบ่งออกเป็น 2 เกม เกมละ 4 คนเพื่อสู้กันแบบโจมตีใครก็ได้ (Free-for-all) ซึ่งจะมีพลังชีวิตคนละ 20 แต้ม และจั่วครั้งแรกจำนวน 7 ใบแทน 6 ใบ และจะเป็นผู้ชนะต่อเมื่อเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายรอบวงที่เล่นอยู่ โดยมีกลไกการเล่นประจำชุดดังต่อไปนี้

mtgcns-cogwork-librarian

Draft Abilities – การ์ดที่มีความสามารถในการสั่งในการเล่นดราฟท์ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่นการ์ด Cogwork Librarian ที่สั่งให้หงายหน้าการ์ดใบนี้ขึ้นด้านหน้าระหว่างการดราฟท์ และหากคราฟท์การ์ดที่ต้องการเพิ่มได้แล้ว ให้ใส่การ์ด Cogwork Librarian กลับไปในกองดราฟท์จากซองกองนั้น ๆ โดยก่อนจะใช้ความสามารถ ผู้เล่นต้องแจ้งให้ผู้เล่นรอบโต๊ะได้ทราบ และหากมีคนต้องการใช้พร้อมกัน จะตัดสินว่าใครจะได้ใช้ก่อนโดยวิธีการสุ่มไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม

mtgcon-power-play

Conspiracy – เป็นการ์ดชนิดใหม่ที่ไม่มีค่าร่าย ไม่ต้องร่ายและไม่อยู่ในเด็ค โดยการ์ดใบนี้จะอยุ่ใน Command Zone เหมือนการ์ดเกม Magic theng Commander และสามารถวางการ์ดทุกใบที่ดราฟท์มาได้ลงบน Command Zone ซึ่งจะมีผลต่อรูปเกม เช่นการ์ด Power Play ที่สามารถขอเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนได้ และหากมีผู้ขอพร้อมกันจะถูกตัดสินด้วยการสุ่ม

mtgcon-immidiate-action

Hidden Agenda – เป็นความสามารถบนการ์ดประเภท Conspiracy ที่จะต้องคว่ำหน้าเมื่อลงใน Command Zone และจะใช้ความสามารถได้เมื่อผู้เล่นสั่งให้การ์ดใบนั้น ๆ หงายหน้าขึ้นมา

mtgcon-dethrone

Dethrone – เป็นความสามารถพิเศษของ Creature ที่หากได้โจมตีผู้เล่นที่มีพลังมากที่สุดหรือพลังมากที่สุดเท่ากันในวง ตัวมันเองจะเพิ่มพลังครั้งละ +1/+1

mtgcon-magister-of-worth

Will of Council – เป็นความสามารถที่เปิดให้ผู้เล่นรอบวงได้โหวตว่าจะเลือกใช้ความสามารถอย่างหนึ่งอย่างใดที่ปรากฏบนการ์ดให้เกิดผล เริ่มต้นจากคนใช้การ์ดใบนั้นก่อนแล้วจึงขอเสียงจากคนอื่นโดยไม่สามารถระงับการโหวตด้วยความสามารถใด ๆ หลังจากการเปิดโหวตได้

mtgcon-brago-representative

 

แต่ว่ามีการ์ดบางใบที่สามารถเพิ่มเสียงให้ตัวเองได้ด้วย

mtgcon-selvaha-change

Parley – คือความสามารถในการเปิดเผยการ์ดใบบนสุดของแต่ละคน โดยที่หากเจอการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดแลนด์จะเกิดผลของการ์ดตามที่ระบุไว้ โดยเปิดกี่ใบก็ได้ตามใจชอบ และเมื่อใช้เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เล่นจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network