รถไฟฟ้า MRT ลดค่าออกบัตรเติมเงินใบใหม่ 50 บาทถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนBMCL ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ประกาศการลดราคาค่าบัตรโดยสารประเภทเติมเงินสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบัตรใบใหม่ ทั้งบัตรบุคคลทั่วไป บัตรนักเรียน/นักศึกษา และบัตรเด็ก/ผู้สูงอายุ จากปกติ 230 บาท เหลือเพียง 180 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยสามารถซื้อได้จากห้องออกบัตรโดยสารทั้ง 18 สถานี

mrt-card

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network