เปิดภาพการ์ดโปรโม Game Day ของการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Journey into NyxWizards of the Coast ผู้ผลิคการ์ดเกม Magic the Gathering เริ่มเปิดเผยภาพการ์ดชุดสุดท้ายประจำบล๊อค Theros ในชื่อชุด Journey into Nyx โดยเปิดตัวการ์ดโปรโมชั่น Hall of Triumph แบบภาพวาดใหม่ ซึ่งจะได้รับเมื่อผ่านกิจกรรม Journey into Nyx Game Day ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 นอกเหนือจากการ์ดปกติอีก 2 ใบที่จะมีการแจก ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่กิจกรรม Hero’s Path ครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นด้วย

mtg-journey-into-nyx-gamedy-promoข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network