กลไกความสามารถของการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Journey into NyxWizards of the Coast เปิดเผยความสามารถทั้งหมดของการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Journey into Nyx โดยมีทั้งความสามารถจากชุดก่อนหน้าและความสามารถใหม่ที่ปรากฏในชุดนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

mtgjou-whitewater-naiads

Constellation – เมื่อมีการ์ดที่มีความสามารถ Constellation หรือการ์ด Enchantment อื่น ๆ เข้ามาในสนามในตอนที่เราควบคุมอยู่ จะเกิดผลต่าง ๆ ตามที่การ์ดนั้น ๆ ระบุไว้

mtgjou-ajani-presence

Strive – เพิ่มเป้าหมายของเวทมนตร์ที่จะใช้ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เป้าหมายโดยร่ายมานาตามที่กำหนดไว้ในการ์ดตามที่ต้องการเพื่อเพิ่มเป้าหมายอื่น ๆ ในการร่ายเวทย์เพียงครั้งเดียว

mtgjou-satyr-hoplite

Heroic – เป็นความสามารถที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เล่นร่ายเวทย์ใส่ครีเอเจอร์ที่มีความสามารถ Heroic ที่ตนเองควบคุมอยู่ รวมถึงการร่ายเวทย์ที่ร่ายถึง Creature ทุกตัวด้วย

mtgjou-gnarled-scarhide

Bestow – เมื่อผู้เล่นร่ายค่ามานาเพื่อใช้ความสามารถ Bestow ตามที่การ์ดต้องการ การ์ดนั้น ๆ จะเพิ่มความสามารถ พลังโจมตี หรือป้องกันใด ๆ ตามที่การ์ดนั้นระบุไว้ โดยถือว่าเป็น Aura Spell ที่มากับ Enchant Creature

mtgjou-ravenous-leucrocota

Monstrosity – Monstrosity เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายค่าร่ายตามที่ต้องการในการ์ดจึงจะทำงานเมื่อใดก็ได้ หากยังไม่เป็นก็สามารถนำ counter +1 / +1 เข้ามาทำให้เกิดสภาพการเป็น Monstrosity ได้ โดยขั้นตอนนี้สามารถถูกขัดขวางจากผุ้อื่นไม่ให้กลายเป็น Monstrosity ได้ และเมื่อกลายเป็น Monstrosity อาจมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในการ์ดได้อีก

mtgjou-sigiled-starfish

Scry – เป็นความสามารถที่ใช้ดูการ์ดบนกองที่อยู่บนสุดตามจำนวนที่ระบุ แล้วตัดสินใจเลือกการ์ดที่ดูเรียบร้อยเข้าไปใต้กองและเลือกการ์ดที่ต้องการไว้อยู่บนกองตามเดิม และมีการ์ดบางใบที่จะได้ผลสืบเนื่องจากการที่ความสามารถนี้ทำงาน

Devotion และ Gods – การอุทิศตนของการ์ดนั้น ๆ จะเกิดขึ้นอย่างตรงตามเงื่อนไขของการ์ดนั้น ๆ  โดยนับจากสัญลักษณ์ของมานานั้น ๆ โดยตรง เช่น ไม่มีสี 3 – แดง 1 จะนับการอุทิศเป็นสีแดง 1 มานา และการ์ดที่มีสัญลักษณ์เป็นครึ่ง ๆ เช่น ครึ่งแดง – ครึ่งเขียว จะนับให้เป็นสีแดง 1 มานา และสีเขียว 1 มานาด้วย และจะมีผลสืบเนื่องกับ Gods ซึ่งจะปรากฏตัวเป็น Creature ได้ต่อเมื่อค่า Devotion มีเพียงพอตามเงื่อนไขของการ์ดนั้น ๆ ซึ่งถ้าหาก Gods เข้าสนามก่อนที่ค่า Devotion จะถึง ความสามารถที่เกี่ยวกับการเข้าสนามจะไม่ทำงาน และถ้า Gods กลายเป็น Creature และมีค่า Devotion ในสนามลดลงมากกว่าเงื่อนไขของการ์ด การ์ด Gods จะยุติการเป็น Creature ทันที

God ไม่สามารถลงมาโจมตีเมื่อเข้าสนามได้ทันทียกเว้นมีการใช้ความสามารถ haste แม้ว่าจะไม่ได้เป็น Creature ขณะลงสนามก็ตาม และ Gods จะเป็น Legendary Enchantment เสมอ และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการ Enchantment จะทำงานเสมอแม้ยังไม่เป็น Creatureข่าวสารและบทความอื่น ๆ

[Top 10] MBS Uncommon (Type 2.0) - Unforgiven ไถ่ถอนด้วยอันคอม!!!!
เกมออนไลน์ Magic the Gathering Tactics ประกาศปิดตัว 28 มีนาคมปีหน้า
เปิดรายละเอียดการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Journey into Nyx
การ์ดเกม Kaijudo ออกซองการ์ดเสริม The 5 Mystic มีนาคมนี้
กลไกและความสามารถของการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Born of the Gods
การ์ดโปรโมชั่น Magic the Gathering สำหรับกรรมการประจำปี 2014
เปิดซองการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Journey into Nyx อาจเจอการ์ดเทพเจ้าจากทั้งบล๊อค Theros
Wizards เปลี่ยนกฏแจกการ์ดโปรโม Magic the Gathering กรรมการ วัดจากผลงานแทน เริ่มปี 2015

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2370 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network