Qwixx เกมทอยลูกเต๋า 6 ลูก ลุ้นเลือกแต้ม เก็บและกาให้ได้มากที่สุดQwixx เป็นเกมทอยลูกเต๋าที่ออกแบบโดย Steffen Benndorf ชาวเยอรมัน เริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012 สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2 – 5 คน โดยผู้เล่นจะต้องเตรียมลูกเต๋า 6 หน้าปกติทั้งหมด 6 ลูก แบ่งเป็นลูกสีขาว 2 ลูก และลูกสีแดง เขียว เหลือง น้ำเงิน แต่ละคนจะมีใบคะแนนของตัวเองอยู่ที่มีการระบุสีแดงและเหลืองเรียงเลขตั้งแต่ 2 – 12 และสีเขียวกับน้ำเงินเรียงเลข 12 – 2 เพื่อคำนวณคะแนนที่ได้ จำหน่ายในท้องตลาดในราคาชุดละ 12 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 400 บาท) และมีเกมให้เล่นทั้งบน iOS และ Android

วิธีการเล่นเกมทอยลูกเต๋า Qwixx

qwixx-dice-game

ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องเลือกว่าใครจะเป็นผู้เล่นก่อน จากนั้นผู้เล่นที่ได้เลือกเล่นก่อนจะทอยลูกเต๋าทั้ง 6 ลูก และจะมีการขานแต้ม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกผู้เล่นที่ทอยจะเลือกขานแต้มจากคะแนนรวมที่ได้จากลูกเต๋าสีขาว โดยผู้เล่นแต่ละคนสามารถเลือกกาหมายเลขนั้น ๆ เช่น 5 จากสีใดก็ได้ และครั้งที่ 2 ผู้เล่นที่ทอยลูกเต๋าเท่านั้นที่จะมีสิทธิเลือกที่จะนำคะแนนจากผลรวมของลูกเต๋าสีขาวลูกใดลูกหนึ่งและสีใด ๆ 1 สีมาเป็นคะแนนที่ตัวเองจะกาลงในใบคะแนนของตนเอง และจะต้องกาคะแนนในสีที่เลือกมารวมคะแนน เช่น หากเลือกลูกเต๋าสีน้ำเงินรวมกับสีขาว จะต้องกาแต้มที่ได้ในช่องสีน้ำเงินเท่านั้น โดยหากผู้ทอยลูกเต๋าไม่สามารถกาคะแนนจากการซ้ำแต้มหรือไม่สามารถเลือกกาตัวเลขในฝั่งขวาที่เหลือของแต่ละสีในการขานแต้มทั้ง 2 ครั้งได้ จะถือว่าผู้ทอยทอยพลาด (Misthrow) และจะต้องหาในช่องถูกหักคะแนน 5 คะแนน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เล่นคนถัดไปทอย

qwixx-dice-game-score-sheet

การทอยและเลือกกาในคราวถัดไป ผู้ที่เลือกาหมายเลขใด ๆ ไปแล้วไม่สามารถกาตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายของตารางได้อีก เช่นหากกาหมายเลข 5 สีแดงไปแล้วจะไม่สามารถกาหมายเลข 2 – 3 – 4 ในช่องสีแดงในตาถัดไปจนจบเกมได้อีก ต้องเล่นต่อไปเรื่อย ๆ และจะดูจากการกาแต้มจากซ้ายไปทางขวา และข้ามตัวเลขที่ถูกข้าม เช่น หากมีการกาตัวเลขในแถวสีแดงในเลข 5 กับ 7 ในตาถัดไป ผู้เล่นจะไม่สามารถกาเลข 2 – 3 – 4 – 6 ในตลอดทั้งเกม

เมื่อผู้เล่นสามารถสะสมการกาได้ตั้งแต่ 5 ช่องขึ้นไปในแถวนั้น ๆ หากผู้เล่นใด ๆ รอบวงสามารถทอยตัวเลขที่อยู่ขวาสุดในแถวได้ (แดง – เหลือง 12 เขียว – น้ำเงิน 2) ผู้เล่นนั้นสามารถเลือกที่จะกาล๊อคเพื่อให้นำลูกเต๋าสีนั้น ๆ ออกจากเกมได้ทันที โดยที่ผู้่เล่นรอบวงจะเล่นสีนั้น ๆ ไม่ได้อีกต่อไป

qwixx-dice-game-score-sheet-count

เกมจะจบลงทันทีเมื่อผู้เล่นคนใดกา Misthrow เป็นครั้งที่ 4 แล้ว หรือลูกเต๋าสีในเกม 2 ลูกถูกล๊อค ผู้เล่นจะต้องรวมคะแนน นับจากจำนวนกากบาทที่กาได้ในแต่ละสีแปรเป็นผลคะแนนตามที่บอกไว้ข้างล่างใบ หรือสามารถคิดเองได้ด้วยการบวกแต้มทบเข้าไปตามจำนวนที่ก่ได้ เช่น สามารถกาได้ 4 ครั้งในสีนั้น ๆ จะได้คะแนน 1 + 2 + 3 + 4 = 10 คะแนน ลบออกด้วยคะแนน Misthrow ครั้งละ 5 คะแนน ผู้ใดมีคะแนนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2377 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network