การ์ดโปรโมชั่น Magic the Gathering สำหรับกรรมการประจำปี 2014Wizards of the Coast ประกาศการ์ดสำหรับแจกให้กรรมการการ์ดเกม Magic the Gathering เพื่อเป็นของตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตัดสินการ์ดทั่วโลก โดยการ์ดสำหรับกรรมการ 2 ใบแรกประจำปี ค.ศ. 2014 ได้แก่การ์ด Entomb และ Karador, Ghost Chieftain 

mtg-promo-judge-2014-entomb mtg-promo-judge-2014-karador-ghost-chieftainข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network