How to play : การ์ดเกม Phase 10การ์ดเกม Phase 10 เป็นการ์ดเกมที่มีพื้นฐานมาจากเกมลิเวอร์พูล รัมมี่ คิดค้นขึ้นโดย Kenneth Johnson เมื่อปี ค.ศ. 1982 และซื้อสิทธิ์การจัดทำการ์ดโดย Mattel เมื่อปี ค.ศ. 2010 สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2 – 6 คน โดยผู้เล่นจะต้องมีการ์ดอยู่ในมือที่มีคำสั่งตามลำดับ 10 ขั้นตอนให้ครบทุกขั้นจึงจะเป็นผู้ชนะ โดยปัจจุบันนี้มีทั้งการ์ดเกมและเกมบน iOS และ Android

phase-10-card-game

วิธีการเล่นการ์ดเกม Phase 10

ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมการ์ดที่มีเลข 1 – 12 ที่มีสีแตกต่างกัน 4 สี ได้แก่สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว สีละ 2 ใบ รวม 96 ใบ การ์ด Wild Card 8 แบบ และการ์ด Skip 4 แบบรวม 108 ใบ และการ์ดขั้นตอน โดยมี 10 ขั้นตามขั้นตอนมาตรฐานที่ผู้เล่นจะต้องเล่นตั้งแต่ต้นจนจบคือ

 • Phase 1: 2 sets of 3
 • Phase 2: 1 set of 3 + 1 run of 4
 • Phase 3: 1 set of 4 + 1 run of 4
 • Phase 4: 1 run of 7
 • Phase 5: 1 run of 8
 • Phase 6: 1 run of 9
 • Phase 7: 2 sets of 4
 • Phase 8: 7 cards of one color
 • Phase 9: 1 set of 5 + 1 set of 2
 • Phase 10: 1 set of 5 + 1 set of 3

Set หมายถึงการ์ดที่มีหมายเลขเดียวกันสีใดก็ได้ เช่น 2 Sets of 3 หมายถึง มีเลข 2 3 ใบ และเลข 5 3 ใบ เป็นต้น
Run หมายถึงการมีเลขการ์ดเรียงกันตามที่กำหนด โดยใช้สีใดเรียงก็ได้ เช่น 1 Run of 4 หมายถึง มีการ์ดเลข 4,5,6,7 อยู่ในมือ
One Color หมายถึงมีการ์ดเลขใดก็ได้ แต่ต้องมีการ์ดสีเดียวกัน
นอกจากการ์ดปกติแล้ว ผู้เล่นยังสามารถใช้ Wild Card ในการแทนการ์ดสีหรือหมายเลขใดก็ได้ และใช้แทนสีใดก็ได้ ผู้เล่นสามารถใช้ Wild Card ได้มากกว่า 1 ใบในแต่ละตา และใช้ Skip Card เพื่อเลือกผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ทำให้ผู้เล่นคนที่ถูกเลือกไม่สามารถเล่นได้ในตาถัดไป

phase-10-ios-game

ขั้นตอนการเล่น ผู้เล่นในวงเลือกผู้ที่จะสับการ์ดทั้งกอง และจั่วขึ้นมา 10 ใบ จากนั้นให้ผู้เล่นคนอื่นจั่วการ์ดขึ้นมาตามลำดับจำนวน 10 ใบทุกคน เมื่อจั่วเรียบร้อยแล้วให้วางกองการ์ดอยู่ตรงกลางวง และดึงการ์ดที่อยู่บนสุด 1 ใบหงายหน้าขึ้นมา และแยกออกมาเป็นกองทิ้งการ์ด (Discard Pile)

เมื่อเริ่มเล่น ให้ผู้เล่นจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบ โดยจะเลือกจากกองการ์ดที่คว่ำอยู่หรือกองทิ้งการ์ดที่หงายหน้าก็ได้ จากนั้นจึงนำขึ้นมือและลงการ์ดตามขั้น (Phase) ที่ตนเองอยู่ ผู้เล่นสามารถเล่นให้ขั้นตอนตนเองสำเร็จตาละครั้งเท่านั้น และผู้เล่นสามารถลงการ์ดที่ตนเองมีได้มากกว่าเงื่อนไข แต่ต้องอยู่ในกรอบของเงื่อนไข เช่น หากผู้เล่นมีการ์ดหมายเลข 4 5 ใบ แต่มีเงื่อนไข 2 set of 3 ก็สามารถลงได้ทั้ง 5 ใบ โดยไม่จำเป็นต้องลงแค่ 4 เพียงแค่ 3 ใบ เมื่อเงื่อนไขครบให้แสดงการ์ดและทิ้งการ์ดลงมาในกองทิ้งการ์ด

ถ้าผู้เล่นยังไม่สามารถผ่านขั้นตอนที่ตนเองติดอยู่ได้ ผู้เล่นจะต้องเล่นจนผ่านเงื่อนไขให้ได้ และผู้เล่นสามารถทิ้งการ์ดที่ไม่ต้องการในช่วง Hitting หลังจากจบเฟสแล้ว โดยการนำการ์ดที่อยู่ในเงื่อนไขของผู้อื่นและตัวเราเองผ่าน Phase นั้นมาแล้ว เช่น การลงการ์ดเลข 4 เพิ่มในตาคนอื่นที่ทิ้งการ์ด 4 แบบคิดกันตามเงื่อนไขลงมาแล้ว โดยสามารถเล่นได้เมื่อมาถึงตาของเราและสำเร็จในการเล่นเฟสของเราแล้วเท่านั้น

phase-10-deluxe

ผู้เล่นที่สามารถ Going Out หรือทำการ์ดให้หมดจากมือได้ก่อนจะเป็นผู้เล่นจบในรอบนั้น ผู้เล่นที่ยังคงมีการ์ดเหลือจะโดยคิดคะแนนจากการ์ดที่มีในมือและจดบันทึกตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การ์ดหมายเลข 1 – 9 คิดใบละ 5 คะแนน
 • การ์ดหมายเลข 10 – 12 คิดใบละ 10 คะแนน
 • การ์ด Skip คิดใบละ 15 คะแนน
 • การ์ด Wild คิดใบละ 20 คะัแนน

เมื่อบันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นทุกคนในกลุ่มจะต้องทิ้งการ์ดทั้งหมด นำมาสับกองการ์ดและจั่วใหม่ 10 ใบและเริ่มเล่นต่อ โดยแต่ละคนจะต้องผ่านขั้นตอน (Phase) ต่อจากขั้นตอนที่ตนเองผ่านมาได้แล้ว

หากยังไม่มีใครที่การ์ดหมดมือ (Going Out) เมื่อถึงตาของผู้เล่นคนถัดไป ให้เลือกจั่วการ์ดเพิ่ม 1 ใบ โดยจะนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดที่คว่ำอยู่หรือการ์ดใบบนสุดจากกองทิ้งการ์ดก็ได้

ผู้ใดที่สามารถทำได้ครบ 10 ขั้นตอนก่อนตามเงื่อนไขในเกมจะเป็นฝ่ายชนะ หากมีผู้เล่นครบ 10 ขั้นตอนมากกว่า 1 คนในรอบนั้น ๆ ใครมีคะแนนสะสมน้อยที่สุดหลังเล่นครบ 10 รอบจะเป็นฝ่ายชนะ หากยังเท่ากันอีก ให้ผู้เล่นที่เสมอกันเล่นในขั้นตอนที่ 10 ใหม่ การ์ดใครหมดมือก่อนจะเป็นฝ่ายชนะข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network