How to play : การ์ดเกม Phase 10การ์ดเกม Phase 10 เป็นการ์ดเกมที่มีพื้นฐานมาจากเกมลิเวอร์พูล รัมมี่ คิดค้นขึ้นโดย Kenneth Johnson เมื่อปี ค.ศ. 1982 และซื้อสิทธิ์การจัดทำการ์ดโดย Mattel เมื่อปี ค.ศ. 2010 สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2 – 6 คน โดยผู้เล่นจะต้องมีการ์ดอยู่ในมือที่มีคำสั่งตามลำดับ 10 ขั้นตอนให้ครบทุกขั้นจึงจะเป็นผู้ชนะ โดยปัจจุบันนี้มีทั้งการ์ดเกมและเกมบน iOS และ Android

phase-10-card-game

วิธีการเล่นการ์ดเกม Phase 10

ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมการ์ดที่มีเลข 1 – 12 ที่มีสีแตกต่างกัน 4 สี ได้แก่สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว สีละ 2 ใบ รวม 96 ใบ การ์ด Wild Card 8 แบบ และการ์ด Skip 4 แบบรวม 108 ใบ และการ์ดขั้นตอน โดยมี 10 ขั้นตามขั้นตอนมาตรฐานที่ผู้เล่นจะต้องเล่นตั้งแต่ต้นจนจบคือ

 • Phase 1: 2 sets of 3
 • Phase 2: 1 set of 3 + 1 run of 4
 • Phase 3: 1 set of 4 + 1 run of 4
 • Phase 4: 1 run of 7
 • Phase 5: 1 run of 8
 • Phase 6: 1 run of 9
 • Phase 7: 2 sets of 4
 • Phase 8: 7 cards of one color
 • Phase 9: 1 set of 5 + 1 set of 2
 • Phase 10: 1 set of 5 + 1 set of 3

Set หมายถึงการ์ดที่มีหมายเลขเดียวกันสีใดก็ได้ เช่น 2 Sets of 3 หมายถึง มีเลข 2 3 ใบ และเลข 5 3 ใบ เป็นต้น
Run หมายถึงการมีเลขการ์ดเรียงกันตามที่กำหนด โดยใช้สีใดเรียงก็ได้ เช่น 1 Run of 4 หมายถึง มีการ์ดเลข 4,5,6,7 อยู่ในมือ
One Color หมายถึงมีการ์ดเลขใดก็ได้ แต่ต้องมีการ์ดสีเดียวกัน
นอกจากการ์ดปกติแล้ว ผู้เล่นยังสามารถใช้ Wild Card ในการแทนการ์ดสีหรือหมายเลขใดก็ได้ และใช้แทนสีใดก็ได้ ผู้เล่นสามารถใช้ Wild Card ได้มากกว่า 1 ใบในแต่ละตา และใช้ Skip Card เพื่อเลือกผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ทำให้ผู้เล่นคนที่ถูกเลือกไม่สามารถเล่นได้ในตาถัดไป

phase-10-ios-game

ขั้นตอนการเล่น ผู้เล่นในวงเลือกผู้ที่จะสับการ์ดทั้งกอง และจั่วขึ้นมา 10 ใบ จากนั้นให้ผู้เล่นคนอื่นจั่วการ์ดขึ้นมาตามลำดับจำนวน 10 ใบทุกคน เมื่อจั่วเรียบร้อยแล้วให้วางกองการ์ดอยู่ตรงกลางวง และดึงการ์ดที่อยู่บนสุด 1 ใบหงายหน้าขึ้นมา และแยกออกมาเป็นกองทิ้งการ์ด (Discard Pile)

เมื่อเริ่มเล่น ให้ผู้เล่นจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบ โดยจะเลือกจากกองการ์ดที่คว่ำอยู่หรือกองทิ้งการ์ดที่หงายหน้าก็ได้ จากนั้นจึงนำขึ้นมือและลงการ์ดตามขั้น (Phase) ที่ตนเองอยู่ ผู้เล่นสามารถเล่นให้ขั้นตอนตนเองสำเร็จตาละครั้งเท่านั้น และผู้เล่นสามารถลงการ์ดที่ตนเองมีได้มากกว่าเงื่อนไข แต่ต้องอยู่ในกรอบของเงื่อนไข เช่น หากผู้เล่นมีการ์ดหมายเลข 4 5 ใบ แต่มีเงื่อนไข 2 set of 3 ก็สามารถลงได้ทั้ง 5 ใบ โดยไม่จำเป็นต้องลงแค่ 4 เพียงแค่ 3 ใบ เมื่อเงื่อนไขครบให้แสดงการ์ดและทิ้งการ์ดลงมาในกองทิ้งการ์ด

ถ้าผู้เล่นยังไม่สามารถผ่านขั้นตอนที่ตนเองติดอยู่ได้ ผู้เล่นจะต้องเล่นจนผ่านเงื่อนไขให้ได้ และผู้เล่นสามารถทิ้งการ์ดที่ไม่ต้องการในช่วง Hitting หลังจากจบเฟสแล้ว โดยการนำการ์ดที่อยู่ในเงื่อนไขของผู้อื่นและตัวเราเองผ่าน Phase นั้นมาแล้ว เช่น การลงการ์ดเลข 4 เพิ่มในตาคนอื่นที่ทิ้งการ์ด 4 แบบคิดกันตามเงื่อนไขลงมาแล้ว โดยสามารถเล่นได้เมื่อมาถึงตาของเราและสำเร็จในการเล่นเฟสของเราแล้วเท่านั้น

phase-10-deluxe

ผู้เล่นที่สามารถ Going Out หรือทำการ์ดให้หมดจากมือได้ก่อนจะเป็นผู้เล่นจบในรอบนั้น ผู้เล่นที่ยังคงมีการ์ดเหลือจะโดยคิดคะแนนจากการ์ดที่มีในมือและจดบันทึกตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การ์ดหมายเลข 1 – 9 คิดใบละ 5 คะแนน
 • การ์ดหมายเลข 10 – 12 คิดใบละ 10 คะแนน
 • การ์ด Skip คิดใบละ 15 คะแนน
 • การ์ด Wild คิดใบละ 20 คะัแนน

เมื่อบันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นทุกคนในกลุ่มจะต้องทิ้งการ์ดทั้งหมด นำมาสับกองการ์ดและจั่วใหม่ 10 ใบและเริ่มเล่นต่อ โดยแต่ละคนจะต้องผ่านขั้นตอน (Phase) ต่อจากขั้นตอนที่ตนเองผ่านมาได้แล้ว

หากยังไม่มีใครที่การ์ดหมดมือ (Going Out) เมื่อถึงตาของผู้เล่นคนถัดไป ให้เลือกจั่วการ์ดเพิ่ม 1 ใบ โดยจะนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดที่คว่ำอยู่หรือการ์ดใบบนสุดจากกองทิ้งการ์ดก็ได้

ผู้ใดที่สามารถทำได้ครบ 10 ขั้นตอนก่อนตามเงื่อนไขในเกมจะเป็นฝ่ายชนะ หากมีผู้เล่นครบ 10 ขั้นตอนมากกว่า 1 คนในรอบนั้น ๆ ใครมีคะแนนสะสมน้อยที่สุดหลังเล่นครบ 10 รอบจะเป็นฝ่ายชนะ หากยังเท่ากันอีก ให้ผู้เล่นที่เสมอกันเล่นในขั้นตอนที่ 10 ใหม่ การ์ดใครหมดมือก่อนจะเป็นฝ่ายชนะข่าวสารและบทความอื่น ๆ

ประวัติของเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Scrabble (Crossword)
Mattel Japan ผลิตการ์ดเกม Uno Spinner ลายพิเศษจากการ์ตูน One Piece
Visualize การ์ดเกมจำรายละเอียดภาพและตอบคำถามจาก Cartamundi
Scrabble Twist and Turn ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษแบบแตกกิ่งเดินหน้า ย้อนหลังโดยไม่ต้องใช้กระดาน
Nintendo วางจำหน่ายการ์ดเกมญี่ปุ่นโบราณ ฮานะฟุดะ ลายโปเกมอน
Fantasy Flight Games ออกการ์ดเกม Star Wars จัดชุด สู้ระหว่างจักรวรรดิ์และกบฏ
Bushiroad ออกการ์ดเกมเล่นเป็นชุด Ascendants of Aetheros
Uno ออกการ์ดเกมรุ่นใหม่ พิมพ์สัญลักษณ์ ColorAdd สำหรับคนตาบอดสี

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2370 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network