วิดีโอเจาะขั้นตอนทำการ์ด กว่าจะเป็นการ์ดสะสมสักใบUpper Deck ผู้ผลิตการ์ดสะสมอเมริกันเกมส์หลากหลายประเภท ได้อนุญาตให้ทีมงานของลีกฮอกกี้น้ำแข็งอาชีพสหรัฐอเมริกา NHL เข้ามาบันทึกภาพขั้นตอนการทำงานและการผลิตการ์ดสะสมฮอกกี้น้ำแข็งแบบวิดีโอว่าก่อนที่จะมาเป็นการ์ดได้จะต้องผ่านขั้นตอนใดมาบ้าง ตั้งแต่การออกแบบ การพิมพ์ บรรจุลงซอง จนกระทั่งการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบและยืนยันว่าลายเซ็นที่นักกีฬาเซ็นให้บนการ์ดนั้นเป็นของจริง

การตรวจสอบความถูกค้องของการพิมพ์ขั้นสุดท้ายก่อนตัดการ์ดและบรรจุลงซองการ์ด

การตรวจสอบความถูกค้องของการพิมพ์ขั้นสุดท้ายก่อนตัดการ์ดและบรรจุลงซองการ์ด

NHL-Network-Making-of-Upper-Deck-Hockey-Cards-Players-Autograph

การเซ็นลายเซ็นบนการ์ดของนักกีฬาที่จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับรองของลายเซ็นของแท้จาก Upper Deck มาคอยยืนตรวจสอบด้วย

ที่มา : Upper Deckข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2383 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network