รถไฟฟ้า MRT ออกบัตรโดยสารไซส์มินิครั้งแรก ประเดิมปีใหม่ 2014บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)  ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT เปิดตัวบัตรโดยสารขนาดเล็กกว่าปกติครึ่งหนึ่ง หรือเรียกว่าไซส์มินิเป็นครั้งแรก โดยเป็นบัตรโดยสาร MRT ประเภทบัตรโดยสารธุรกิจแบบน้องเอ็ม มาสคอตของ MRT ฉลองปีใหม่และเจาะรูเพื่อให้ใส่กับพวงกุญแจได้ที่มุมบนขวา สามารถโดยสารภายในรถไฟฟ้าและเติมเงินได้ตั้งแต่ 100 บาท และเพิ่มขึ้นในคราวเดียวได้ขั้นละ 100 บาทในบัตรทั้ง 18 สถานีได้ตามปกติ และเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทในบัตร ไม่มีค่ามัดจำบัตร และไม่สามารถขอคืนบัตรเป็นเงินสดได้

mrt-mini-gift-card-new-year-2014

บัตร MRT mini-card ลายน้องเอ็มฉลองปีใหม่ 2014 จำหน่ายบัตรในราคาใบละ 200 บาท แบ่งเป็นค่าบัตร 150 บาท และมูลค่่าเงินในบัตรอีก 50 บาท มีทั้งสิ้น 2 ลายพร้อมซองจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา : MRT Facebookข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network