ชุดหมากรุกสุดหรูจาก Ralph Lauren ราคาร่วม 6 หมึ่นบาทRalph Lauren แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของโลก จัดทำชุดหมากรุกที่ออกแบบในลัีกษณะ Minimalism เพื่อเป็นของขวัญหรือใช้สำหรับประดับตกแต่งบ้าน โดยจัดทำวัสดุผสมผสานระหว่างหนังแท้และตัวหมากที่ใช้นิคเกิลรมดำโดยมีป้ายพร้อมรหัสสินค้าในแต่ละชิ้นและที่เก็บหมากที่บุหนังอยู่ใต้กระดานขนาด 16 X 16 ตารางนิ้ว สูง 2.5 นิ้ว จำหน่ายในราคาชุดละ 1,995 ดอลล่าร์สหรัฐ

ralph-lauren-home-hammond-chess-setข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network