เทคนิคลดช่องว่างระหว่างผู้เล่นการ์ดเกมหน้าเก่าและมือใหม่ให้เล่นสนุกขึ้นBruce Richards นักเล่นการ์ด Magic the Gathering แบบ Casual ได้บอกเคล็ดลับของการลดช่องว่างของการเล่นการ์ดเกมระหว่างผู้เล่นหน้าเก่ากับหน้าใหม่ โดยยกตัวอย่างถึงกรณีการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ที่มีการจัดทำมาถึง 20 ปีและมีความแตกต่างของการ์ดมากมายนับหมึ่นใบและหลายสิบชุดที่สามารถนำมาใช้เล่นได้ ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้สามารถไปประยุกต์ใช้กับการเล่นการ์ดเกมใด ๆ ก็ได้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นหน้าเก่ากับหน้าใหม่ เพราะหากไม่มีการเผยแพร่และเล่นอยู่ในกลุ่มเดิมหรือแวดวงเดิม ไม่มีการดึงผู้เล่นหน้าใหม่มาเพิ่มจำนวนกลุ่มหรือผลัดเปลี่ยนกัน กลุ่มผู้เล่นการ์ดเกมนั้น ๆ ก็จะหดตัวโดยธรรมชาติ และหากไม่มีการลดช่องว่างเพื่อแนะนำการเล่น ก็จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เท่าเทียมกันได้ และนี่คือเคล็ดลับต่าง ๆ ในการช่วยสอนและดึงกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาคลุกคลีและร่วมวงได้ง่ายขึ้น

ภาพการแข่งขันการ์ดเกม Magic the Gathering ในรอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ที่นั่งอยู่ด้านขวาเป็นฝ่ายชนะ

ภาพการแข่งขันการ์ดเกม Magic the Gathering

ลดจำนวนความหลากหลายของการ์ดที่สามารถเอามาจัดเด็คได้ – ผู้เล่นในกลุ่มอาจจะตั้งกฏขึ้นมาในการจัดการ์ดให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบที่น้อยลง เช่น จัดเฉพาะชุดนั้น ๆ หรือจัดตามช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบล๊อคหนึ่งที่การ์ดออกมา หรือห้ามใส่การ์ดบางใบที่วิเคราะห์กันแล้วว่าอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เล่นหน้าใหม่ หรือเป็นการ์ดที่เข้าใจได้ยากในการสอนเล่นครั้งแรก ๆ ให้กับผู้เล่นหน้าใหม่

จัดเด็คแบบมีจำนวนจำกัด – ออกกฏสำหรับการเล่นกันเองระหว่างผู้เล่นหน้าเก่ากับหน้าใหม่ให้จัดการ์ดประเภทใดในเด็คให้มีจำนวนเท่าใดบ้าง เช่นการ์ด Magic the Gathering ที่อาจจำกัดให้ใส่การ์ดประเภท Uncommon ซ้ำกันได้แค่ 2 ใบ หรือใส่การ์ดแรร์ได้แค่ใบเดียว เป็นต้น

เล่นแบบมีกฏกติกาที่ต้องจัดการ์ดพร้อม ๆ กัน – ในกรณีของการ์ดเกม Magic the Gathering อาจจะเล่นด้วยการเล่นดราฟท์ประเภทต่าง ๆ เพื่อการสอนและความเท่าเทียมกันที่ไม่มีใครเตรียมการ์ดหรือเด็คใด ๆ ก่อนออกจากบ้านมา ต้องจัดสด คิดสดกันตั้งแต่ตรงนั้น

แบ่งปันความรู้ในการจัดเด็ค – สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของการจัดเด็คการ์ดสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่คือการแบ่งปันความรู้ในการจัดเด็คการ์ดให้สมดุล หลาย ๆ ครั้งที่พบว่าเด็คของผู้เล่นหน้าใหม่เกือบจะเป็นเด็คที่มีประสิทธิภาพสูง แต่กลับขาดการ์ดเพียงแ้ค่ 1 – 2 ใบหรือแม้กระทั่งมีการจัดเด็คที่ดีมาก แต่ไม่รู้วิธีที่จะใช้ประโยชน์จากเด็คให้มีค่ามากที่สุดระหว่างการเล่น ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เล่นที่เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำแนะนำและเสริมเติมแต่งเด็คให้มีประสิทธิภาพ และทำให้กลายเป็นเด็คดี ๆ ที่อาจไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงด้วย

แลกเด็คกันเล่น – การแลกเด็คเล่นเป็นอีกหนทางหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเรียนรู้การเล่นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เห็นกลยุทธ์และวิธีคิดในการจัดเด็คของผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่ง และจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อนำมาลองเล่นจริง

สองหัวดีกว่าหัวเดียว – อีกวิธีหนึ่งในการเล่นการ์ดที่ดีคือการจับคู่เล่นพร้อม ๆ กัน เช่นในการ์ดเกม Magic the Gathering ที่มีวิธีการเล่นแบบ Two Headed-Giant  เพื่อให้ช่วยกันคิดและช่วยกันเล่น รวมถึงการเรียนรู้ประสบการณ์ในการเล่นจากคู่ของเราอีกคนหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้โอกาสหน้าใหม่ได้คิด ได้เล่น – สิ่งที่จะพบได้กับผู้เล่นการ์ดหน้าใหม่อยู่เรื่อย ๆ คือการจัดเด็คที่แย่เอามาก ๆ และมีกลยุทธ์ที่น้อยหรือขัดกันเอง แต่ผู้เล่นหน้าเก่าที่ดี เมื่อพบเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้เล่นและคิดต่อยอดในการเล่นเด็คนั้น ๆ ของเขา โดยยังไม่รีบถล่มให้เกมจบลงโดยเร็วแบบที่เด็คของผู้เล่นหน้าใหม่ยังไม่ทันทีจะทำอะไรเลย ซึ่งอาจปิดโอกาสของผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเรียนรู้วิธีการเล่นการ์ดที่ดีกว่าเดิมไปโดยปริยายข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network