มหาวิทยาลัยเรดดิ้งค้นพบชิ้นส่วนเบี้ยบอร์ดเกมสมัย Anglo-Saxon ศตวรรษที่ 7คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ค้นพบชิ้นส่วนเบี้ยบอร์ดเกมที่ทำจากกระดูกโปร่งทรงกลมในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 จากสุสานหลวงในเมืองเคนท์ ประเทศอังกฤษ โดยเป็นเบี้ยจากบอร์ดเกมที่มีลักษณะคล้ายเกม Backgammon และ หมากฮอสในการเล่นที่มีลักษณะยึดครองเบี้ยของฝ่ายตรงกันข้าม

7th-backgammon-piece

ที่มา : Reading University

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network