ไปรษณีย์ไทย วางจำหน่ายแสตมป์ AR สนับสนุนการประมูลทีวีดิจิตอลในไทยไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เตรียมวางจำหน่ายแสตมป์รุ่นพิเศษเพื่อสนับสนุนการประมูลคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของประเทศไทยโดย กสทช. ในช่วงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2013 – มกราคม ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็นภาพ “น้องดูดี” มาสคอตของการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากอนาล๊อคสู่ดิจิตอลในประเทศไทย รวมถึงการใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อติดบนโทรทัศน์ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยที่สามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบ DVB-T2 ได้เลยโดยใช้เพียงเสาอากาศระบบ UHF เท่านั้น

nbtc-doo-dee-digital-tv-auction-ar-stamp

แสตมป์ชุดทีวีดิจิตอลเป็นแสตมป์ที่สามารถใช้ Application ในการเล่นวิดีโอผ่านระบบ Augmented Reality (AR) เพื่อดูวิดีโอที่เป็นเรื่องเที่ยวกับทีวีดิจิตอล โดยจะวางจำหน่ายทั้งหมด 5 แสนชุด มีราคาหน้าดวงตราดวงละ 3 บาท จำหน่ายในราคาดวงละ 3 บาทและซองวันแรกจำหน่ายในราคาซองละ 10 บาท เริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2013

nbtc-doo-dee-digital-tv-mascotข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network