บัตรแรบบิทเปิดให้เติมเงินในบัตรที่ร้านแมคโดนัลด์ได้แล้วบัตรแรบบิท (Rabbit Card) บัตรเงินสดที่สามารถใช้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS รถเมล์ BRT และจ่ายค่าสินค้าและบริการในร้านค้าที่ร่วมรายการ เปิดให้ผู้ใช้สามารถเติมเงินที่ร้านแมคโดนัลด์ในสาขาที่รับชำระค่าอาหารด้วยบัตรแรบบิทในเขตกรุงเทพและปริมณฑลร่วม 50 สาขาได้แล้ว นอกเหนือจากการเติมเงินที่สถานีรถไฟฟ้า BTS แต่เพียงอย่างเดียว โดยผู้ใช้งานต้องเติมเงินด้วยเงินสดตามระบบของบัตร เริ่มต้นที่ 100 บาทและเพิ่มหน่วยเงินขึ้นขั้นละ 100 บาท เท่านั้น เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

rabbit_card_adult_student

ตรวจสอบร้านแมคโดนัลด์สาขาที่เปิดรับเติมเงินบัตรแรบบิทได้ที่นี่

ที่มา : Rabbit Cardข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network