How to play : การ์ดเกมตู้ Hero of Robotsการ์ดเกมตู้ Hero of Robots เป็นการ์ดเกมที่พัฒนาโดยบริษัท International Games System ไต้หวัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 และนำเข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัท แฟมิลี่ อมิวส์เมนท์ จำกัด (Family Amusement) โดยเป็นการ์ดเกมตู้ประเภทต่อสู้โดยใช้หุ่นยนต์ที่ผู้เล่นจะได้การ์ดก่อนเริ่มเล่นเกมแบบสุ่ม 1 ใบในแต่ละครั้งเพื่อพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ที่เป็นตัวแทนของเราทั้งทักษะและความสามารถพิเศษ

heroes-of-robot-arcade-card-game-cabinet

วิธีการเล่นการ์ดเกมตู้ Heroes of Robots

เมื่อผู้เล่นเริ่มหยอดเหรียญ ผู้เล่นจะได้รับการ์ดที่เป็นตัวแทนของหุ่นยนต์และความสามารถพิเศษต่าง ๆ 1 ใบแบบสุ่มใน 3 ประเภท ได้แก่ Robot Card ซึ่งเป็นการ์ดหุ่นยนต์ที่มีความสามารถพิเศษต่างกันไป Power Card การ์ดเพิ่มพลังหุ่นยนต์ และ Skill Card การ์ดเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับหุ่นยนต์

ก่อนจะเริ่มเล่น ผู้เล่นจะต้องเลือกรูปแบบการต่อสู้ว่าจะเลือกต่อสู้ระหว่างคนกับคน (Versus Mode) ที่เลือกได้ว่าจะสู้ชนะในยกเดียว ชนะ 2 ใน 3 ยก หรือชนะ 3 ใน 5 ยก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคนกับคอมพิวเตอร์ (Challenge Mode) ที่ระดับความยากปกติ (Normal) หรือยาก (Hard) เพื่อต่อสู้ โดยสามารถฝ่าด่านได้สูงสุดจำนวน 4 ด่านต่อการเล่น 1 ครั้ง และจะมีความยากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อฝ่าในแต่ละด่านไปได้

ผู้เล่นจะมีสิทธิ์ต่อสู้ทั้งกับคนและคอมพิวเตอร์สูงสุด 5 รอบต่อยก หรือจะเลือกเล่นในแบบฝึกฝนคนเดียว (Tutorial Mode) ก็ได้

ประเภทของการ์ดและกติกาการแข่งขัน

heroes-of-robot-arcade-card-game

เมื่อเลือกรูปแบบการเล่นเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะต้องใส่การ์ดที่เตรียมมา 3 แบบ แบบละ 1 ใบ โดยใส่ทีละใบ และหากผู้เล่นไม่มีการ์ดหุ่นยนต์หรือมีการ์ดไม่ครบ 3 แบบ 3 ใบ ระบบจะสุ่มหุ่นยนต์มาให้ผู้เล่นใช้ในการเล่นเอง

การ์ดแต่ละแบบทั้ง 3 แบบจะมีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Robot Card (การ์ดหุ่นยนต์) : การ์ดหุ่นยนต์จะมีค่าพลังต่าง ๆ ตามลำดับของการ์ด ได้แก่ HP (ค่าพลังชีวิต) Melee (ค่าพลังโจมตีระยะประชิด) Shooting (ค่าพลังโจมตีระยะไกล) และ Defense (ค่าพลังป้องกัน) Move (ค่าการเคลื่อนไหวทั้งระยะประชิดและระยะไกลตั้งแต่ 1 – 3 โดยการ์ดบางใบจะมีคุณสมบัติ Transform เพือใช้ในการเปลี่ยนร่างหุ่นยนต์ให้แข็งแกร่งมากขึ้น หรือ Merge เพื่อใช้ในการรวมร่างหุ่นยนต์ให้มีพลังมากขึ้นด้วย

Power Card (การ์ดเพิ่มพลัง) : ใช้ในการเพิ่มพลังให้การ์ดหุ่นยนต์ที่เลือกใช้ในแต่ละค่าตามที่การ์ดระบุเอาไว้

Skill Card (การ์ดความสามารถ) : จะเพิ่มความสามารถพิเศษแก่หุ่นยนต์ เช่น เพิ่มความอันตรายในการโจมตี หรือเพิ่มพลังงาน โดยจะเริ่มทำงานหลังจากใส่รหัสลับ (Password) โดยมีระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่ทักษะพิเศษจะทำงาน และอัตราพลังการโจมตีปรากฏอยู่บนการ์ดในส่วนล่างก่อนชื่อของการ์ด

heroes-of-robot-same-password-on-back-card

หากการ์ดที่ใช้ทั้ง 3 แบบมีรหัสลับด้านหลังเหมือนกัน จะเพิ่มพลังให้การ์ดทั้ง 3 แบบเพิ่มขึ้นด้วย

heroes-of-robot-arcade-card-game-machine2

เมื่อใส่การ์ดเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะต้องเริ่มต่อสู้โดยแข่งขันโยกคันบังคับลงมาให้เร็วที่สุด จึงจะเป็นฝ่ายได้โจมตีก่อน อีกฝ่ายที่ช้ากว่าจะต้องเป็นฝ่ายป้องกัน โดยฝ่ายรุกจะต้องเลือกโจมตีแบบระยะประชิด (Melee) โดยกดปุ่มสีแดง หรือสั่งยิงระยะไกล (Shooting) โดยกดปุ่มสีน้ำเงิน ในการโจมตี ส่วนฝ่ายรับจะต้องเลือกว่าจะเลือกการป้องกันการโจมตีแบบตะลุมบอน (Anti-Melee) โดยกดปุ่มสีแดง หรือป้องกันการสั่งยิงในการโจมตีระยะไหล (Anti-Shooting) โดยกดปุ่มสีน้ำเงิน หากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกตรงกันทั้งสองฝ่ายจะสามารถป้องกันได้ แต่หากเลือกไม่ตรงกัน ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายรับจะสูญเสียพลังชีวิตไป

เมื่อโจมตีไปเรื่อย ๆ จะมีพลังงานสะสมในตัวหุ่นในระดับตั้งแต่ 1 2 (100%) และ 3 (200%) ซึ่งหากพลังเต็มแล้ว ผู้เล่นสามารถดึงคันโยกของตนเองในขณะที่ตนเองเป็นฝ่ายโจมตีเพื่อปลดปล่อยความสามารถและพลังพิเศษของหุ่นที่เราบังคับ เพื่อการโจมตีหรือความสามารถที่รุนแรงขึ้นในระดับ Power Melee, Shooting ในระดับ 2 และ Super Melee, Shooting ในระดับ 3 ได้

heroes-of-robot-password-booster-phase

เมื่ิอเลืิอกดึงคันโยกเพื่อปลดปล่อยพลังหุ่นยนต์ของตนเอง ผู้เล่นจะต้องป้อนรหัสลับ (Password) ตามคำสั่งและคำบนหน้าจอให้ถูกต้องและทันเวลาเพื่อการใช้พลังความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่ โดยหากป้อนไม่ทัน ผู้เล่นจะได้รับพลังที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

การเพิ่มพลังของหุ่นยนต์จะสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้แต่ละยก แต่การเพิ่มพลังด้วยการเปลี่ยนตัวหุ่นยนต์การคุณสมบัติการ์ดจะใช้งานได้ตลอดทั้งยก

หากมีหน้าจอ Go out all fight ปรากฏอยู่ ให้ทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันกดปุ่มใดก็ได้ให้เร็วที่สุด ผู้ที่กดเร็วกว่าตามค่าพลังสะสมที่ปรากฏบนหน้าจอจะเป็นฝ่ายชนะไป โดยที่ไม่เีกี่ยวข้องกับค่ำสั่งการต่อสู้ดั้งเดิมที่เลือกไว้

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพลังชีวิตเหลือ 0 หรือเมื่อสู้ครบ 5 รอบในยกนั้น ๆ แล้ว ฝ่ายใดมีพลังชีวิตน้อยกว่าจะเป็นฝ่ายแพ้ไป

การเลือกรวมร่าง (Merge) และเปลี่ยนร่าง (Transform) หุ่นยนต์

heroes-of-robot-robot-transform-card

เมื่อผู้เล่นสามารถสะสมพลังหุ่นยนต์ได้ 200% ในระดับ 3 แล้ว ผู้เล่นสามารถใช้งานการ์ดหุ่นยนต์ที่มีความสามารถ Merge หรือ Transform ได้โดยการโยกคันโยกข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network