การ์ดโปรโมชั่น Friday Night Magic ประจำเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013Wizards of the Coast เปิดเผยการ์ดโปรโมชั่นสำหรับผู้เล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ในกิจกรรม Friday Night Magic ตลอดเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 โดยแจกการ์ด Ghor-Clan Rampager

fnm_ghor_clan_rampagerข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Magic the Gathering เปิดเผยชุดเริ่มเล่นของชุดหลัก Magic 2014 พร้อมการ์ด
Magic the Gathering เปิดตัว Duel Decks Jace ปะทะ Vraska ออกมีนาคม 2014
Clash Pack กลุ่มผลิตภัณฑ์การ์ดเกมใหม่จาก Magic the Gathering
Magic 2015 - Duels of the Planeswalkers เปิดให้ดาวน์โหลดทุกระบบแล้ว
Wizards ประกาศเปลี่ยนรูปแบบและการแจกการ์ดโปรโมชั่น Friday Night Magic
Wizards เผยการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Magic Origins จะมี 10 โลกปรากฎในชุด ปูทางเนื้อเรื่องในอนาคต
เผยโฉมซองการ์ด Magic the Gathering Modern Masters 2015 ฉบับรักษ์โลก
กลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Commander 2015

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2368 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network