ทีมนักวิจัยสหรัฐ ผลิตชิป RFID แบบบางมาก ฝังในเนื้อกระดาษโดยใช้แสงเลเซอร์ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทดาโกต้า สหรัฐอเมริกา นำโดย ดร. วาล มารินอฟ ประกาศความสำเร็จในการผลิตชิป RFID (Radio Frequency Identification – ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ) เื่พื่อใช้ในการบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ด้วยการใช้การพิมพ์เสาอากาศลงไปในเนื้อกระดาษ จากนั้นจึงใช้แสงเลเซอร์เปลี่ยนสภาพแผ่นเวเฟอร์ให้กลายเป็นวงจรไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อเนื่องให้อยู่บนวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ หรือวัสดุที่เป็นโลหะ โดยคงคุณสมบัติที่สามารถโค้งงอได้ และมีความหนาของชิปเพียงแค่ 20 ไมครอน (0.0008 นิ้ว) เท่านั้น และมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าการผลิตชิป RFID ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าไม่กี่เซนต์ต่อชิ้นเนื่องจากการใช้วัสดุทำชิปที่น้อยกว่า อีกทั้งยังสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้เร็วกว่าการผลิตแบบดั้งเดิม 2 เท่าอีกด้วย

ภาพธนบัตรจำลองที่ใส่ชิพ RFID แบบผลิตด้วยการยิงเลเซอร์และใช้แสง backlite ส่องเพื่อใช้เห็นชิพและเสาอากาศที่อยู่ข้างใน

ภาพธนบัตรตัวอย่างที่ใส่ชิป RFID แบบผลิตด้วยการยิงเลเซอร์และใช้แสง backlite ส่องเพื่อใช้เห็นชิพและเสาอากาศที่อยู่ข้างใน

ปัจจุบันการใช้ชิป RFID มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น การใช้เป็นบัตรผ่านประตู การเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น มูลค่าเงินในบัตร การเดินทางของสินค้าตั้งต้นทางถึงปลายทาง การระบุตัวตนของผู้ถือบัตร ตั๋วรถสาธารณะ ซึ่งการผลิตชิป RFID ที่มีความบางมากจะทำให้ไม่ต้องใส่ในบัตรแข็งอีกต่อไป และผู้ใช้จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างทางกายภาพระหว่างสิ่งของรูปแบบเดิมและสิ่งของที่ใส่ชิป RFID แบบบาง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อการป้องกันการปลอมแปลง เช่น ยา ธนบัตร คูปอง เอกสารทางกฏหมาย ตั๋วคอนเสิร์ตและกีฬา ฯลฯ โดยที่สามารถประยุกต์ให้ชิปทำการอ่านค่าและป้อนค่าที่ผู้ใช้ต้องการเก็บใส่ชิปได้โดยตรงอีกด้วย

ที่มา : RFID Journalข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network