ขั้นตอนการ์ดผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering ตั้งแต่เริ่มต้นจนอยู่ในซองWizards of the Coast?มีกระบวนการการคิดและมีทีมงานแต่ละฝ่ายที่ผลิตการ์ดเกมต่าง ๆ รวมถึงการ์ดเกม?Magic the Gathering?อย่างเป็นระบบ โดยกว่าจะได้เป็นการ์ดแต่ละใบที่ให้ผู้เล่นทั่วโลกนำมาเล่นกันจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มากมายดังต่อไปนี้

mtg_card_producing_process1

1. เริ่มต้นการพูดคุยและการวางแนวคิดของการ์ดและตัวละครแต่ละชุด โดยให้ทีมวิจัยและพัฒนาการ์ด (Research & Development) ทำการคิดค้น ซึ่งจะมีการ์ดเปล่าที่ด้านหลังเป็นลายด้านหลังของการ์ดเกม Magic the Gathering แต่ด้านหน้าจะว่างเปล่า เพื่อให้ทีมงานสามารถเขียนความสามารถการ์ดแต่ละใบได้ด้วยลายมือ และทดสอบการเล่นและปรับความสามารถในเรื่องหลัก ๆ แบบคร่าว ๆ

mtg_card_producing_process2

2. ทดสอบการ์ดอย่างเป็นทางการ โดยเพิ่มรายละเอียดของการ์ดให้มากขึ้น ทดลองการเล่นและปรับสมดุลของการ์ดเกมชุดนั้น ๆ จากนั้นจึงส่งการ์ดที่มีความเสถียรให้ทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์จินตนาการหน้าตาของการ์ด และบรรยายรูปลักษณ์ออกมาเป็นแนวคิดผ่านตัวอักษร เช่น รูปร่างหน้าตา อารมณ์ ชุดเกราะ สีเสื้อผ้า อาวุธที่มี ฯลฯ เพื่อส่งรายละเอียดทั้งหมดให้นักวาดวาดออกมาเป็นการ์ดใบนั้น ๆ

mtg_card_producing_process3

3. เมื่อได้ภาพการ์ดที่จะใช้สำหรับใบนั้น ๆ มาแล้ว จะมีการพูดคุยและตกลงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างให้เข้ากับภาพและแนวคิดประจำชุด เช่น ชื่อตัวละคร ชื่อการ์ด ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในการ์ดใบนั้น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงส่งให้ทีมงานทั่วโลกนำไปแปล ปรับปรุงภาษาและสำนวนที่ใช้ในการ์ดให้เข้ากับภาษาท้องถิ่นนั้น ๆ โดยปัจจุบันมีการ์ด Magic the Gathering ทั้งหมด 11 ภาษา

mtg_card_producing_process4

โรงพิมพ์ Cartamundi ที่ใช้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering

โรงพิมพ์ Cartamundi ที่ใช้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering

4. ขณะที่การ์ดนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอยู่ในระหว่างการแปล การ์ดภาษาอังกฤษทั้งหมดจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดหน้าตาของการ์ดด้วยคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงนำไปจัดเรียงพร้อมเป็นเลย์เอาท์เพื่อจัดทำเป็นเพลทที่ใช้สำหรับแท่นพิมพ์และทำการตรวจสอบต้นฉบับให้มีความถูกต้อง ก่อนจะส่งไฟล์ให้บริษัท Cartamundi ซึ่งเป็นบริษัทที่รับพิมพ์การ์ด Magic the Gathering เป็นส่วนใหญ่ของโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งใช้แท่นพิมพ์ที่มีความยาวเท่ากับรถเมล์ 2 คันต่อกันในการพิมพ์

mtg_card_producing_process7

คลังสินค้าของ Wizards of the Coast ที่สหรัฐอเมริกา

คลังสินค้าของ Wizards of the Coast ที่สหรัฐอเมริกา

5. เมื่อมีการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะมีการแยกการ์ดต่าง ๆ ให้ตรงชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ภาษา เด็คจัดชุดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุการ์ด และตรวจสอบความถูกต้องด้วยมนุษย์ในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง และจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดส่งให้คลังสินค้าของ Wizards of the Coast ทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อมในการทำให้การ์ดชุดเดียวกันไปถึงมือผู้เล่นทั่วโลกได้พร้อมกันและเริ่มเล่นได้ในวันเดียวกันข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network