การ์ดโปรโม Friday Night Magic ประจำเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2013Wizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering ประกาศการแจกการ์ดโปรโมของการแข่งขัน Friday Night Magic ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนตามร้านค้าที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์ประจำเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2013 โดยเดือนสิงหาคมจะแจกการ์ด Dimir Charm

mtgfnm_aug13_dimir_charmข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network