ประวัติตุ๊กตาเฟอร์บี้ สัมผัส เล่น เรียนรู้ และส่งเสียงหาเจ้าของออกมาเป็นภาษาFurby เป็นตุ๊กตาที่มีที่มาจากการเริ่มต้นผลิตครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1998 โดย Tiger Electronics บริษัทในเครือ Hasbro และประดิษฐ์โดย Dave Hampton ซึ่งมีความพิเศษที่ผู้เล่นสามารถเล่น ลูบตัว ตอบสนองผู้เล่น และเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ที่ผู้เล่นพยายามพูดคุยสื่อสารด้วย รวมถึงการมีภาษาของตนเอง ทำให้ตุ๊กตาเฟอร์บี้ได้รับความนิยมในช่วงปี ค.ศ. 1998 – 2000 และสามารถจำหน่ายไปได้มากกว่า 40 ล้านตัว และระบบรองรับการพูดถึง 24 ภาษา ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การที่เฟอร์บี้แต่ละตัวจะสามารถพูดคุยกันเองได้ผ่านคลื่นอินฟราเรดที่อยู่บนหน้าผาก และจะค่อย ๆ มีการพัฒนาการพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการพูดภาษาเฟอร์บี้แต่เพียงอย่างเดียวจากการพูดคุยกับเจ้าของ จนได้รับรางวัล 1 ใน 100 ของเล่นที่เยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์จากนิตยสาร Times และเคยมีการจัดทำ Furby เป็นของเล่นที่แถมกับ Happy Meal ของ McDonalds มาแล้วเมื่อปี ค.ศ. 2001

furby1998

ในปี ค.ศ. 2005 Hasbro ได้จัดทำตุ๊กตา Furby ที่เพิ่มความสามารถเกี่ยวกับการจดจำเสียง เพิ่มความละเอียดการแสดงออกทางสีหน้า และได้จัดทำจนถึงปี ค.ศ. 2007 จึงหยุดไป และกลับมาอีกครั้งในเดือนกันยายน ค.ศ. 2012 ที่มีการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่นการเปลี่ยนตาจากพลาสติกเป็นจอ LED ลูกเล่นผ่านสมาร์ทโฟน เช่น การป้อนอาหาร การเปลี่ยนภาษาเฟอร์บี้เป็นภาษาอังกฤษ การเต้นด้วยกัน ไม่มีปุ่มปิด – เปิด แต่เปลี่ยนเป็นปุ่ม Reset และจะหยุดเมื่อไม่เล่นเป็นเวลา 1 นาที จนทำให้ตุ๊กตาเฟอร์บี้ได้รับความนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีราคาจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1998 ที่ 35 ดอลล่าร์สหรัฐ และรุ่นปัจจุบันในราคา 60 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัว

คลิก : อ่านคำแปลของภาษาเฟอร์บี้ (Furbish) เป็นภาษาไทย

furby2012_hasbroข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2380 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network