นักศึกษาอิสราเอลออกแบบหมากรุกแบบใหม่ จับกินตัวหมากแบบวางซ้อนทับได้เลยOrr Kislev นักศึกษาภาควิชาการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมจากสถาบันเทคโนโลยี Holon ประเทศอิสราเอล ได้ออกแบบตัวหมากของหมากรุกโดยใช้อลูมิเนียมที่มีลักษณะคล้ายทรงกรวย โดยออกแบบให้ตัวหมากมีลักษณะแตกต่างกันตามหมากรุกสากล และเมื่อจะกินตัวหมากฝ่ายตรงข้าม ผู้เล่นก็สามารถวางซ้อนตัวหมากได้เลย โดยที่ตัวหมากที่เดินก็จะมีความสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับการเล่นบนกระดาน แทนที่จะต้องนำหมากที่ถูกกินออกจากกระดาน

stackable_capture_chess

ที่มา : Co.Designข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network