อเมริกาประมูลเหรียญทำลายสถิติโลก ราคาเกิน 10 ล้านดอลล่าร์ฯStack?s Bowers ผู้จัดการประมูลเหรียญหายากในสหรัฐอเมริกา จัดการประมูลเหรียญรุ่น 1794 Flowing Hair Silver Dollar ซึ่งเป็นเหรียญเงินที่ผลิตเมื่อปี ค.ศ. 1794 และยังอยู่ในสภาพดีที่สุดเท่าที่มีการค้นพบ ซึ่งได้รับการประเมินและตรวจสอบจาก Professional Coin Grading Service (PCGS) บริษัทผู้รับประเมินสภาพเหรียญ โดยได้เกรด Specimen-66 เมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2013 โดยสามารถออกประมูลได้ในราคา?10,016,875 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 300 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ทำลายสถิติเหรียญทองรุ่น 1933 Double Eagle?ซึ่งออกประมูลโดย Sotheby’s เมื่อปี ค.ศ. 2002 ในราคา?7,590,020 ดอลล่าร์สหรัฐ

1794-Flowing-Hair-Silver-Dollar

ที่มา : Coinnewsข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network