Pachisi บอร์ดเกมอินเดียโบราณที่สร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4Pachisi เป็นบอร์ดเกมคลาสสิคจากอารยธรรมอินเดียโบราณตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 4 โดยทั้ง 2 เกมมีรูปแบบกระดานที่เป็นเครื่องหมายบวกคล้ายกับเกม Chaupar แต่มีความต่างเกี่ยวกับรายละเอียด เช่น เกม Pachisi จะใช้เปลือกหอย Cowrie 6 เปลือกในการทอยตาเดิน แต่ Chupar จะใช้ลูกเต๋าเป็นแท่งไม้รูปยาว 3 แท่งในการทอยตาเดิน เป็นต้น

pachisi_board_gameวิธีการเล่นบอร์ดเกม Pachisi

เกม Pachisi เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ 2 – 4 คน โดยมักจะแบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 2 คน โดยทีมหนึ่งจะใช้ตัวสีเหลืองและดำในการเล่น ส่วนอีกทีมหนึ่งจะใช้สีแดงและเขียว ผู้ใดที่สามารถนำตัวเดินสีละ 4 ตัวออกมาจนถึงเส้นชัยครบทุกตัวจะเป็นฝ่ายชนะ ผู้เล่นจะต้องทอยเปลือกหอยทั้ง 6 และนับช่องที่สามารถเดินได้จากเปลือกหอยที่หงายขึ้นมาตั้งแต่ 0 – 6 เปลือก โดยจะเดินได้ 25 – 10 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ช่องตามลำดับ และสามารถทอยต่อได้อีกครั้งและนำตัวเล่นอีกตัวลงสู่สนาม หากทอยได้ 0 – 1 และ 6 เปลือก นอกจากนี้ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะไม่เคลื่อนตัวหมกใด ๆ ในตานั้น ๆ ได้อีกด้วย

ผู้เล่นทุกคนจะต้องเริ่มต้นเดินจากสี่เหลี่ยมตรงกลางที่เรียกว่า “Charkoni” และจะต้องเดินให้ครบทั้งกระดานในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้านละ 24 ช่อง (8 ชั้น X 3 แถว) ทั้ง 4 ด้าน และจะมีช่องที่กากบาทอยู่บนกระดาน 12 ช่องที่เมื่อผู้เล่นอยู่ในช่องดังกล่าวที่เรียกว่าปราสาท ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถจับตัวได้

pachisi_direction

เมื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้เริ่มเล่นได้แล้ว ผู้เล่นต้องทอยเปลือกหอยและเคลื่อนตัวเล่นของตรงเองในช่องแถวกลางลงมาหาตัวเองของฝั่งตัวเอง จากนั้นให้เดินต่อในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาออกไปในแถวข้างนอกทั้ง 4 ด้าน โดยไม่ต้องเข้าช่องตรงกลางของด้านอื่น ๆ โดยผู้เล่นจะสามารถเคลื่อนไหวหมากของตนเองได้เพียงตัวเดียว ไม่ว่าจะมีตัวหมากของตนเองบนกระดานกี่ตัวก็ตาม โดยผู้เล่นทีมเดียวกันจะวางตัวหมากอยู่ในช่องเดียวกันได้ และหากผู้เล่นตกในช่องที่มีฝ่ายตรงข้ามตกอยู่ก็จะถูกจับ หมากตัวนั้นจะต้องไปเริ่มที่ช่อง Charkoni ใหม่ตั้งแต่ต้น และจะกลับมาในสนามได้อีกครั้งต่อเมื่อทอยได้ 0 – 1 และ 6 เปลือกเท่านั้น ยกเว้นช่องปราสาทที่มีคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามวางอยู่แล้ว

เมื่อตัวหมากของเราเดินได้ครบรอบและกลับมาสู่ตรงกลางแถวของตนเองและเดินออกมาสู่ Charkoni ได้แล้ว ให้นำตัวเดินออกจากกระดาน โดยเมื่อหมากทั้ง 4 ตัวเดินได้ครบจะเสร็จสิ้นเกม ผู้ใดที่เดินเสร็จสิ้นได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งการทอยจากจุดเริ่มและทอยได้ 25 ช่อง จะได้อยู่ในช่องปราสาทพอดีข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network