Karuta การ์ดจับคู่แบบญี่ปุ่นเพื่อความสนุกและฝึกทักษะด้านภาษาKaruta (การ์ดคารุตะ) เป็นการ์ดเกมประเภทจับคู่ของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเอโดะประมาณ 400 ปีที่แล้ว โดยเป็นการจับคู่ระหว่างการ์ดที่มีบทกลอน สำนวน หรือบทกวีที่เขียนด้วยตัวอักษรญี่ปุ่น กับการ์ดที่มีรูปภาพและตัวอักษรแรกของกลอน หรือวรรคแรกของบทกวี โดยการวางการ์ดแบบหงายลงบนพื้น และผู้เล่นจะต้องหาคู่การ์ดที่ถูกต้อง ใครได้การ์ดมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไป

iroha_karuta_card2

ปัจจุบัน ผู้เล่นนิยมเล่นคารุตะ 2 รูปแบบคือ Iroha Karuta (อิโรฮะ คารุตะ) ซึ่งเป็นการจับคู่การ์ด 2 ชุด ชุดละ 46 ใบ ได้แก่ Yomifuda (โยมิฟุดะ) ซึ่งเป็นการ์ดสำหรับอ่านและมีเพียงตัวอักษรปรากฏอยู่ และ Torifuda (โทริฟุดะ) ซึ่งเป็นการ์ดสำหรับเล่น โดยมีตัวอักษร 1 ตัวขนาดใหญ่อยู่ในวงกลมให้เห็นชัดเจนและมีรูปภาพปรากฏอยู่

วิธีเล่นการ์ด Iroha Karuta ผู้เล่นจะต้องวางการ์ดโทริฟุดะหงายหน้าเรียงเป็นแถว ซึ่งจะมีผู้อ่านการ์ดโยมิฟุดะ 1 คน หรือเปิดเสียงที่มีการบันทึกไว้ จากนั้นผู้เล่นที่เหลือจะแย่งกันตบการ์ดที่อยู่บนพื้นและตรงกับตัวอักษรตัวแรกที่อ่านออกไป ผู้ที่ตบการ์ดได้ก่อนจะได้การ์ดใบนั้นไป จากนั้นจึงเล่นจนหมด ผู้ใดที่ได้การ์ดมากที่สุดในรอบนั้นจะเป็นผู้ชนะไป

iroha_karuta_card

การ์ดประเภท Iroha Karuta มีลวดลายที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบการเล่นและการอ่านตัวอักษรที่ง่าย จึงเหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่พึ่งฝึกหัดภาษาญี่ปุ่น เพราะเพียงแค่ผู้เล่นสามารถอ่านและเข้าใจตัวอักษรฮิระงะนะ 46 ตัวอักษรก็สามารถเล่นแข่งขันกันได้แล้ว

uta_garuta_card2

แบบที่ 2 ที่นิยมเล่นคือ Uta Garuta (อุตะ การุตะ) ซึ่งเป็นการจับคู่บทกวีที่มีชื่อเสียง 100 บท โดยเขียนแยกเอาไว้เป็น 2 ชุด ได้แก่ชุดต้นกลอน และปลายกลอน ชุดละ 100 ใบ ซึ่งมีรูปแบบการเล่นเช่นเดียวกับการเล่นแบบ Iroha Karuta แต่เปลี่ยนเป็นรูปแบบของการต่อกลอนแทน และผู้เล่นจะต้องอ่านบทกวีต่อเนื่องจากการ์ดโยมิฟุดะที่เริ่มต้นหลังจากตบการ์ดที่ถูกต้องบนพื้นได้แล้ว ซึ่งชุดที่นิยมเล่นมากที่สุดคือ?Hyakunin Isshu (เฮียะขุนิน อิชชู – ร้อยคน หนึ่งบทกวี) ซึ่งเป็นการรวบรวมบทกลอน บทกวีจากกวีเอกและนักประพันธ์ในช่วงศตวรรษที่ 7 – 12 โดย ฟูจิวาระ โนะ เทอิกะ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 13

uta_garuta_card

สำหรับในประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมคารุตะกรุงเทพตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 โดยแบ่งเป็นศูนย์กรุงเทพและศูนย์อยุธยา ซึ่งทำกิจกรรมฝึกซ้อม การเผยแพร่การ์ดคารุตะ การเผยแพร่และแจ้งข่าวกิจกรรมผ่านบล๊อกชมรมเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการแข่งขันในวาระต่าง ๆ และการแข่งขันชิงแชมป์ประจำปีทุกเดือนธันวาคมของทุกปีเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจัดการแข่งขันตามสถานที่ต่าง ๆข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network