แผ่นรองเล่น Settlers of Catan ระดมทุนได้เกิน 10 ล้านบาท เตรียมจัดทำเร็ว ๆ นี้โครงการจัดสร้างแผ่นรองเล่น Settlers of Catan บอร์ดเกมสร้างทรัพยากรบนเกาะ Catan โดย ?Bill Trammel ที่มีช่องว่าง 6 เหลี่ยมให้สามารถวางแผ่นดินเพื่อไม่ให้แผ่นดินบนเกาะเลื่อนไหลและสามารถจัดวางได้โดยง่ายแม้ในพื้นที่ไม่เรียบ เช่นเดียวกับ Scrabble รุ่น Deluxe ที่มีแผ่นพลาสติกสำหรับวางเบี้ยตัวอักษร ได้รับเงินระดมทุนการจัดสร้างผ่าน Kickstarter จากผู้ร่วมทุนมากกว่า 5,000 คน และได้รับเงินสูงถึง?340,323 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 10 ล้านบาท) จากการตั้งเป้าหมายครั้งแรกเพียง 25,000 ดอลล่้าร์สหรัฐเท่านั้น โดยจะจัดทำและส่งให้ผู้ร่วมทุนตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนี้

การจัดทำแผ่นพลาสติกสำหรับรองเล่นบอร์ดเกมครั้งนี้ นอกจากจะทำแผ่นรองเล่นสำหรับเล่น 3 – 4 คน ยังมีการจัดทำพลาสติกอื่น ๆ เพื่อรองรับรูปแบบการเล่นที่แตกต่างออกไป ได้แก่ แผ่นรองเล่นสำหรับ 5 – 6 คน แผ่นรองเล่นรุ่น Seafarers กล่องใส่การ์ดทรัพยากร โดยการระดมทุนครั้งนี้้ได้รับอนุญาตจาก Mayfair Games และ Catan Inc. เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้จัดจำหน่ายบอร์ดเกม Settlers of Catan รวมถึงเชิญชวนให้มาร่วมทุนผ่านทางวิดีโออีกด้วย

?

แผ่นรองเล่นของบอร์ดเกม Settlers of Catan จะจัดทำด้วยพลาสติก และมีรุ่นพิเศษแผ่นไม้วอลนัตขนาดสำหรับผู้เล่น 3 – 4 คน พร้อมแกะสลักชื่อ สำหรับผู้ร่วมทุนมากกว่า 185 ดอลล่าร์สหรัฐ แผ่นไม้บีชขนาดเล่นได้ 5 – 6 คน 1 ด้าน และ 3 – 4 คนอีก 1 ด้าน?สำหรับผู้ร่วมทุนมากกว่า 305 ดอลล่าร์สหรัฐ และแผ่นอลูมิเนียมพิมพ์รหัสพร้อมชื่อสำหรับเล่นได้ 3 – 4 คน จำนวนจำกัด 20 คน?สำหรับผู้ร่วมทุนมากกว่า 400 ดอลล่าร์สหรัฐข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2442 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network