เซเนท บอร์ดเกมยอดนิยมจากยุคอียิปต์โบราณเซเนท (Senet) หรือ เซนาท (Senat) เป็นบอร์ดเกมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์ และเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของเกม Backgammon โดยถูกคิดค้นและใช้เล่นกันอย่างแพร่หลายทุกชนชั้นในยุคสมัยอียิปต์โบราณก่อนการสถาปนาราชวงศ์ถึงช่วงราชวงศ์แรกของอารยธรรมอียิปต์ในช่วง 3500 – 3100 ปีก่อนคริสต์กาล

ในสมัยจักรวรรดิ์อียิปต์ใหม่ ในช่วงระหว่างปี 1567 – 1085 ปีก่อนคริสต์กาล บอร์ดเกมเซเนทถูกใช้เป็นเครื่องรางในการเดินทางสู่ความตายและเกิดใหม่ตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณ เนื่องจากองค์ประกอบของความโชคดีในการเล่น ซึ่งเชื่อกันว่าเทพอันยิ่งใหญ่ เช่น รา ธอท หรือโอซิริสจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่วายชนม์ได้?ซึ่งพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายภายในสุสาน รวมถึงภาพวาดบนฝาผนังในปีรามิดอีกด้วย

ปัจจุบันมีผู้ผลิตยุคใหม่ผลิตกระดานและตัวเดินของเกม Senet ขึ้นมา โดยมีการดัดแปลงกติกาของเกมตามที่ผู้ผลิตคิดขึ้นมาในแต่ละบริษัท

วิธีการเล่นบอร์ดเกม Senet

บอร์ดเกม Senet มีกระดานที่ถูกตีไว้เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมด 30 ช่อง แบ่งเป็น 3 แถว แุถวละ 10 ช่อง และมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ใน 5 ช่องสุดท้าย โดยจะมีตัวเดินสำหรับผู้เล่น 2 คนที่มีรูปร่างแตกต่างกันอย่างน้อยคนละ 5 ตัว สำหรับกติกาที่แท้จริงในสมัยโบราณยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะมีวิธีเล่นอย่างไร แต่วิธีเล่นที่จะอธิบายต่อไปนี้คือวิธีการเล่นที่นักค้นคว้าสามารถรวบรวมมาได้

  • ผู้เล่นโยนไม้เพื่อเสี่ยงทายว่าตนเองจะได้เดินกี่ช่องบนกระดาน หากทอยได้ 1 4 หรือ 6 จะได้ตาเดินพิเศษอีก 1 ตา
  • ผู้เล่นไม่สามารถวางตัวเดินบนพื้นที่เดียวกันกับที่ตัวเดินของเราวางอยู่แล้ว
  • ผู้เล่นสามารถวางตัวเดินแทนที่พื้นที่ที่ผู้เล่นคนอื่นวางตาเดินเอาไว้ได้ ยกเว้นว่าีมีตัวเดินของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามวางอยู่ในแถวเดียวกัน 2 ตัวขึ้นไปแล้ว
  • หากผู้เล่นมีตัวเดินวางอยู่ในแถวเดียวกัน 3 ตัวขึ้นไป ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถ่านพื้นที่ได้
  • ผู้เล่นเริ่มเดินหมากจากช่องที่ 1 จากทางล่างสุดของกระดานถึงช่องที่ 10 จากนั้นให้วกกลับที่ช่องบนสุดของแถวที่ 2 ซึ่งเป็นช่องที่ 11 จากนั้นเดินมาจนล่างสุดและวนออกทางช่องล่างสุดของแถวที่ 3 ซึ่งเป็นช่องที่ 21 จนขึ้นไปถึงช่องที่ 30 และนำตัวเดินออกไป
  • บางพื้นที่บนกระดานเป็นพื้นที่ปลอดภัย และบางพื้นที่บนกระดานก็เป็นพื้นที่อันตราย
  • ผู้เล่นคนแรกที่สามารถนำเอาตัวเดินออกไปจากกระดานได้ทั้งหมดเป็นฝ่ายชนะข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network