Hasbro ปฏิเสธข่าวการเข้าซื้อหุ้นของ DisneyDavid Fabe นักวิเคราะห์จากช่องข่าวธุรกิจ CNBC ออกมาปฏิเสธข่าวลือร่วมกับที่ปรึกษาของ Hasbro เกี่ยวกับข่าวลือการเข้าซื้อหุ้นของ Disney ว่ายังไม่มีการตกลงในรูปแบบใด ๆ ก็ตามระหว่าง 2 บริษัทนี้ทั้งสิ้น ซึ่งมีผลทำให้หุ้นของ Hasbro กลับร่วงลงไปอีกครั้งหลังจากที่ทยานขึ้นภายหลังปรากฏข่าวลือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ที่มา : Slashfilmข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network