ร้านการ์ดที่ญี่ปุ่นรวมตัว จัดตั้งสหพันธ์ร้านค้าการ์ดร้านค้าการ์ดญี่ปุ่นชั้นนำ 5 ร้าน ซึ่งมีร้านค้าการ์ดกระจายทั่วประเทศญี่ปุ่นรวม 21 สาขา ได้แก่ G-Project, ORGE, Fireball, Phase, Griffon รวมตัวจัดตั้งสหพันธ์ร้านค้าการ์ด (Card Shop Alliance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับร้านค้าการ์ดและมีข้อกำหนดของร้านค้าสมาชิกเพื่อกำหนดมาตรฐานดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ที่ชื่นชอบการ์ดเกมเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อร้านการ์ด
  2. เพื่อรักษาวัฒนธรรมของการเล่นการ์ดเกม การจัดการแข่งขันการ์ดจะต้องจัดขึ้นตามกฏของการขายสินค้าการ์ดแต่ละประเภท ส่งเสริมการขายสินค้าต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงรักษากฏและข้อตกลงของการขายการ์ดเป็นใบเดี่ยว ๆ (Single Card) อย่างเคร่งครัด
  3. พนักงานร้านทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจรักการ์ด สามารถแนะนำสิ่งต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ ไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค่ขายสินค้าเท่านั้น รวมถึงหน้าที่ในการขยายวัฒนธรรมการ์ดให้เติบโตมากขึ้น
  4. รวบรวมข้อมูลการขายและความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อส่งต่อให้ผู้ผลิตการ์ดได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงสินค้าต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความสนุกที่มากยิ่งขึ้น

นอกจากการรวมตัวเพื่อสร้างมาตรฐานของร้านการ์ดแล้ว แต่ละร้านค้าภายในกลุ่มยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การแจกการ์ดพิเศษด้วย

ที่มา : Akiba Keizaiข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network