Rovio ปล่อยทีเซอร์เกม Bad Piggies ยุทธการแก้แค้นเหล่า Angry BirdsRovio ผู้ผลิตเกม Angry Birds ปล่อยวิดีโอทีเซอร์ของเกมใหม่ Bad Piggies?ยุทธการแก้แค้นเหล่าบรรดานกทั้งหลายที่พากันมาถล่มเหล่าหมูที่จะมาขโมยไข่ของนกแล้วหลายภาคและหลายร้อยด่าน ซึ่งคาดว่าแนวทางของเกมจะเป็นการเล่นเพื่อการปกป้องไข่ที่ขโมยมาได้ แต่ก็จะยังคงมีหนังสติ๊ก รวมถึงโครงสร้างไม้และหินอยู่เช่นเดิม

ปัจจุบันเกม Bad Piggies ยังไม่มีกำหนดการหรือรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติม แต่ก็เริ่มมีการเปิด Twitter และ Facebook Fanpage ของเกมอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์ถึงการทำภาคกลับของเกม Angry Birds ครั้งแรกอย่างน้อยเมื่อ 2 ปีก่อน

ที่มา : iDownloadblogข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2380 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network