บัตร Rabbit จ่ายค่ารถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ได้ 1 ตุลาคมนี้Rabbit Card บัตรเงินสดที่สามารถใช้จ่ายในร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงรถไฟฟ้า BTS ประกาศการเริ่มเปิดให้ผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรจ่ายค่าโดยสารรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เส้นทางสาทร – ราชพฤกษ์ โดยคิดค่าบริการตามประกาศของรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตร Rabbit จ่ายค่าบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีบัตรแรบบิท (Rabbit Card)? สามารถซื้อได้จากพนักงานขายบัตรประจำสถานี BRT และ บีทีเอสทุกสถานี โดยลูกค้าใหม่ จะได้รับโปรโมชั่นค่าธรรมเนียมพิเศษในการออกบัตรแรบบิทในราคาเพียง 50 บาท จากปกติ 150 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network