กลไกของการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Return to RavnicaWizards of the Coast เปิดเผยรายละเอียดกลไกของการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Return to Ravnica โดยมีกลไกต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ที่เอื้อต่อการเล่นนในรูปแบบหลากหลายสี (Multicolored) รวมถึงรูปแบบการเล่นที่มีเฉพาะแต่ละฝ่ายดังต่อไปนี้

การ์ด Multicolored : Gold และ Hybrid

?

การ์ดสีทอง และการ์ดผสมค่าร่าย 2 สีกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยการ์ดสีทองเป็นการ์ดที่ต้องอาศัยการร่ายสี 2 สีขึ้นไปในแต่ละใบเพื่อร่าย โดยสิ่งใดที่ีมีผลต่อเวทมนตร์สีนั้น ๆ จะมีผลตามไปด้วย เช่นการ์ด Heroes’ Reunion ที่เป็นสีเขียวและขาว และหากมีคำสั่งอะไรที่ยกเว้นผลที่จะเกิดขึ้น เช่น nonwhite ก็จะไม่มีผลตามไปด้วย แม้จะมีสีเขียวอยู่ก็ตาม

ส่วนการ์ด Hybrid ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชุด Ravnica เป็นการ์ดที่สามารถใช้ค่าร่ายสีใดก็ได้ตามที่ระบุไว้ เช่นการ์ด Rakdos Shred-Freak ที่มีค่าร่ายเป็น ดำแดง – ดำแดง เราสามารถร่ายโดยใช้มานาสี ดำ – ดำ ดำ – แดง หรือ แดง – แดง ในการร่ายก็ได้

การ์ดทั้ง 2 ประเภทไม่ใช่การ์ดที่เป็นสีนั้น ๆ หรือเป็นการ์ดแบบหลายสี แต่หากมี effect ใดที่ส่งผลกระทบต่อการ์ดแบบหลากสีก็จะได้รับผลกระทบนั้น ๆ ไปด้วย

Detain (กักขัง)

Detain คือกลไกของฝ่าย Azorius โดยหากเราเลือกกักขังการ์ด Permanent ใด ๆ การ์ดใบนั้น ๆ จะไม่สามารถใช้ความสามารถใด ๆ ที่ต้องมีการกระตุ้นความสามารถ (Activate) ได้ และหากเป็นการ์ด Creature ก็ไม่สามารถโจมตีหรือป้องกันใด ๆ จนกว่าจะถึงเทิร์นหน้าของเรา แต่หากความสามารถใด ๆ ที่ไม่ต้องมีการ Activate จะไม่มีผลใด ๆ และตัวละครใด ๆ หรือการ์ดใด ๆ ที่ถูกสั่งโจมตี ป้องกัน หรือสั่งให้สวมใส่ไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือถูกปลดใด ๆ ได้ และหากการ์ด Permanent นั้น ๆ ออกจากสนามรบไปแล้ว การ์ดที่ถูกกักขังก็จะหลุดสถานะการถูกกักขังไปด้วย

Overload?

Overload เป็นกลไกของนักวิทยาศาสตร์ฝ่าย Izzet โดยหากเพิ่มค่าร่ายจากปรกติตามที่กำหนดจะเปลี่ยนเป้าหมายจากตัวหนึ่งตัวใด (target) เป็นแต่ละตัว (each)??เช่นการ์ด Mizzium Mortars ที่ร่ายปกติโดยใช้มานา 1-แดง จะสามารถโจมตี Creature ที่เราไม่ได้ควบคุมได้ตามที่เลือกไว้ 1 ตัวจำนวน 4 Damage แต่หากเราร่าย 3-แดง-แดง-แดง?จะสามารถโจมตี Creature ที่เราไม่ได้ควบคุมได้ทุกตัวจำนวน 4 Damage

Unleash

Unleash เป็นความสามารถจากฝ่าย Rakdos โดยหากการ์ด Creature ลงมาในสนามพร้อมกับติด +1/+1 counter อยู่บนตัวด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม Creature นั้นจะไม่สามารถบล๊อคได้ ตราบใดที่ยังมี counter +1 /+1 หรือมากกว่าอยู่บนตัว

Scavenge

Scavenge เป็นความสามารถจากฝ่าย Golgari ที่จะขับไล่การ์ดที่ตกลงสุสานไปแล้วเพื่อมาเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันตามจำนวนของการ์ดใบนั้น ๆ ให้ creature ที่เราเลือกไว้โดยติดเม็ด counter เพิ่มเข้าไป เช่นหากเราเลือก Scavenge การ์ด Sluiceway Scorpion การ์ดตัวละครนั้น ๆ ที่เลือกไว้จะได้รับการเพิ่มพลัง +2 /+2 ไปด้วย

หากการ์ดใด ๆ ถูกเลือกใช้ความสามารถ Scavenge แต่การ์ดที่เป็นเป้าหมายถูกนำออกจากสนาม หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถรับการเพิ่มพลังได้ ตัวการ์ดใบนั้น ๆ จะไม่ได้รับการเพิ่มพลัง และการ์ดที่ใช้ความสามารถ Scavenge ไปแล้วจะถูกขับไล่อออกจากสุสานไปด้วย

Populate

Populate เป็นความสามารถของฝ่าย Selesnya ที่จะเพิ่มตัวละครที่มีความสามารถและรูปแบบที่เหมือนกันลงสู่สนาม โดยเริ่มต้นจากการลง Token นกสีขาว 1/1 ก่อน จากนั้นจึงเลือกที่จะลอกเลียน Token ของฝ่ายเราตัวใดที่ลงสนามอยู่ก็ได้ ซึ่งจะได้ทั้งพลังและความสามารถของตัวนั้น ๆ มาด้วย แต่จะไม่สามารถลอกเลียน Token จากตัวที่ลอกเลียนไปแล้วได้ จะต้องเริ่มต้นจากการลง Token นกสีขาว 1/1 มาก่อน แต่ผู้เล่นก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องลอกเลียนทันทีที่ลงการ์ดในสนาม และหากมีการร่ายเวทย์ที่ส่งผลต่อ creature เรา ตัวนกยังสามารถเลือกที่จะลอกเลียนแบบและตายแทนกันได้

Gate

Gate เป็นการ์ดแลนด์ประเภทใหม่ที่สามารถเลือกแท๊ปเพื่อเพิ่มมานาสีใดสีหนึ่งตามที่กำหนดไว้บนการ์ดได้ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2377 articles by
2 Comments Post a Comment
  1. avatar AJ says:

    แจ้งแก้ไขข้อมูลครับ
    Hybrid ไม่ได้เริ่มต้นที่ชุด Ravnica และ
    Populate เลือก Copy ได้เฉพาะ Token ของเราที่อยู่ในสนามครับ
    ขอบคุณที่นำมาให้อ่าน^^

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network