มหาวิทยาลัยฮูสตันปิ๊งไอเดีย แจกการ์ดสะสมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม สะสมครบทุน 1 พันดอลล่าร์มหาวิทยาลัยฮูสตัน สหรัฐอเมริกา ปิ๊งไอเดียจากการหาวิธีการให้นักศึกษาอยู่และใช้ชีวิตภายในวิทยาเขตให้มากที่สุด โดยการผลิตการ์ดสะสมที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะได้รับการ์ดในชื่อ Cougar Trading Cards โดยหากสะสมได้ครบ 56 แบบ นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งมี 35 รางวัลในแต่ละปีการศึกษา และมีรางวัลอื่น ๆ ลดหลั่นกันไปตามจำนวนการ์ดที่สะสมได้และนำมาแลกของรางวัล เช่น กล่องเหล็กเก็บการ์ดเมื่อครบ 7 แบบ เสื้อยืดเมื่อครบ 15 แบบ

การ์ดที่นำมาแจกให้นักศึกษาจะเป็นภาพของบุคคลสำคัญ สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ในมหาวิทยาลัย และภาพศิษย์เก่าที่โด่งดัง โดยในปีที่แล้วมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการแจกการ์ดมากถึง 2,200 ครั้ง และจะมีการแจ้งกิจกรรมและสถานที่ที่แจกผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ที่มา : ABCข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network