ใครเป็นใครจาก 5 ฝ่ายใน Magic the Gathering ชุด Return to Ravnicaการ์ดเกม Magic the Gathering ในบล๊อค Ravnica และ Return to Ravnica มีการแบ่งฝ่ายภายในดินแดน Ravnica จำนวนทั้งสิ้น 10 ฝ่าย ที่เกิดจากการผสมสีของมานาในการ์ดเกม Magic the Gathering ทั้งหมด 5 สี ฝ่ายละ 2 สี และมีคุณลักษณะ แนวคิด หรือเป้าหมายตามเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นฐานของแต่ละสี โดยการ์ดเกม Magic the Gathering ในชุด Return to Ravnica มีการปรากฏตัวทั้งสิ้น 5 ฝ่ายดังต่อไปนี้

Azorius (ขาว – ฟ้า)

วุฒิสภา Azorius เป็นต้นกำเนิดของกฏทั้งหมดในดินแดน Ravnica โดย Azorius เชื่อว่าระบบของรัฐที่เข้มแข็งของพวกเขาสามารถควบคุมเกือบทุกสิ่งในดินแดนให้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ทว่าความยุติธรรมนั้นกลับถูกซ่อนเร้น ซึ่งรวมไปถึงฝ่ายของ Augustin ที่สี่ ผู้ตัดสินใหญ่ที่ได้รับความยอมรับนับถือที่กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่ง

Golgari (ดำ – เขียว)

พวก Golgari มีความเชื่อว่าคุณไม่สามารถมีชีวิตที่แท้จริงได้จนกว่าคุณจะตายลงไปก่อน ซึ่งกองกำลัง Golgari ทำงานกันอยู่แบบใต้ดินและค่อย ๆ ยืดพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างของ Ravnica อย่างช้า ๆ เหมือนเมือกเน่าเหม็นที่ค่อย ๆ ไหล ภายใต้กองกำลังที่ไม่มีวันตายที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นกองทัพและแรงงานของ Golgari

Izzet (ฟ้า – แดง)

Izzet เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และยานเวทมนตร์ใน Ravnica ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์อันบ้าคลั่งโดยรวมเวทย์ขั้นพื้นฐานเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ของพวกเขา นำโดยมังกรอัจฉริยะ Niv-Mizzet ที่เปลี่ยนแปลงจิตใจง่ายและยากหยั่งถึง รวมถึง the Izzet magewrights ที่สร้างสรรค์และทำลายอย่างบ้าคลั่งจากจุดมุ่งมั่นเพื่อการค้นพบเท่านั้น

Rakdos (ดำ – แดง)

วัฒนธรรมของ Rakdos คือการฆ่าอย่างตื่นเต้นเพื่อความพึงพอใจ นำโดยปีศาจโบราณ Rakdos แม้จะเป็นฝ่ายที่ขึ้นอยู่กับพลังแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่ก็เป็นฝ่ายที่เคารพกฏ เมื่อผู้อาศัยภายในต้องการนำสิ่งกีดขวางออกไป หรือลูกค้าไม่พอใจต่อสิ่งบันเทิงต่าง ๆ ผู้รับใช้แห่ง Rakdos ก็พร้อมที่จะรับใช้

Selesnya (เขียว – ขาว)

Tolsimir สายลับเอลฟ์แห่งสมาคม Selesnya ผู้เป็นนักเทศนาและนักขี่หมาป่า กล่าวไว้ว่า “เมื่อพวกท่านอยู่กับเรา ท่านจะมีศักดิ์เสมือนเรา นอกเหนือจากนั้น ท่านจะเป็นผู้พ่ายแพ้” เหล่าสายลับ Selesnya มักจะมองตัวเองว่าตนเองไม่เห็นแก่ตัว บำรุงเลี้ยงดูและเป็นผู้รวบรวมทางจิตวิญญาณ แต่ผู้อื่นมองกลุ่มนี้ว่าเป็นวัฒนธรรมล้างสมองทางธรรมชาติข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network