ใครเป็นใครจาก 5 ฝ่ายใน Magic the Gathering ชุด Gatecrashการ์ดเกม?Magic the Gathering?ในบล๊อค?Ravnica?และ?Return to Ravnica?มีการแบ่งฝ่ายภายในดินแดน Ravnica จำนวนทั้งสิ้น 10 ฝ่าย ที่เกิดจากการผสมสีของมานาในการ์ดเกม Magic the Gathering ทั้งหมด 5 สี ฝ่ายละ 2 สี และมีคุณลักษณะ แนวคิด หรือเป้าหมายตามเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นฐานของแต่ละสี โดยการ์ดเกม Magic the Gathering ในชุด Gatecrash มีการปรากฏตัวทั้งสิ้น 5 ฝ่ายดังต่อไปนี้

Boros (แดง – ขาว)

กองกำลังของ Boros เป็นกองกำลังทหารที่ยากจะจัดการที่สุดใน Ravnica ใช้กำลังตามกฏของตนเอง โดยเชื่อมั่นในกฏหมายขั้นสูง โดยถือว่าความชอบธรรมเปรียบเสมือนไฟ และความยุติธรรมคือแสงสว่างที่ส่องประกายออกมาได้ด้วยตัวเอง นำโดย angel Razia

Dimir (ฟ้า – ดำ)

Dimir เป็นกลุ่มที่มีความลับและมีน้อยคนที่จะรู้ว่ามีอยู่ ตลอดกว่าหนึ่งพันปีที่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับของ Dimir เพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการกล่าวถึงสิ่งโบราณ ผู้ช่วยพ่อมดหมอผีที่ไม่มีวันตาย นักสังหารหลอน และมนต์ดำที่หลอกหลอน ไหลลื่นภายใต้ท่อน้ำทิ้งที่ยุ่งเหยิงใต้เมือง

Gruul (แดง – เขียว)

ฝ่าย Gruul ชื่นชมยินดีกับความเร่งเร้าและชีวิตอันเป็นนิรันดร์ และคิดว่าอารยธรรมทั้งหมดมีความจำกัดอันซับซ้อนที่หยุดยั้งความต้องการของตน Gruul เป็นฝ่ายที่มีพลังจากมากซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนจน อันธพาล และกลุ่มนักปล้น โดยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด นำโดย the cyclops Borborygmos

Orzhov (ขาว – ดำ)

มีผู้กล่าวไว้ว่า ถ้าอยากหา Orzhov ให้ตามทองไป โดยกลุ่มนี้ถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มแห่งการต่อรองเป็นกลุ่มที่มีการแบ่งระดับชั้นอย่างเข้มงวดจากต้นตระกูลอันมั่งคั่งจนถึงผู้รับใช้ที่เซ็นสัญญาจนนับจำนวนไม่ได้ โดยสิ่งยึดเหนี่ยวสังคมอันเปราะบางคือพิธีกรรมทางศาสนาอันเอิกเกริกและฟู่ฟ่า แต่บางคนก็เชื่อว่ากลุ่ม Orzhov ไม่บูชาสิ่งสูงสุดอื่นใดนอกเหนือจากเงินตรา

Simic (เขียว – ฟ้า)

ระหว่างความยุ่งเหยิงของชาว Ravnica ต่อการเมืองและการแข่งขันกัน นักวิจัยของ Simic ได้ผสมผสานการทำงานในระบบอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาโลกของพวกเขาให้ดีขึ้น ?โดย?Simic มีหน้าที่ที่จะดูแลรักษาธรรมชาติภายใน Ravnica ในวิถีที่แปลกประหลาด โดยปรับเปลี่ยนธรรมชาติให้อยู่รอดโดยปกคลุมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภายใต้อารยธรรมต่าง ๆข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network